duminică, 22 mai 2011

COMUNICAT IMPORTANT

La solicitarea Casei de Avocatura, incepand cu 20 mai a.c si in cel mai scurt timp, membrii SCMD ai filialei care au primit raspuns la contestatia impotriva deciziei de recalculare a pensiei militare (cf.HG 735/2010), chiar dupa expirarea termenului legal de comunicare a hotararii Comisiei de Contestatii Pensii, trebuie sa prezinte la sediul SCMD copii ale urmatoarelor documente, in cate 3 exemplare:

1.adresa de raspuns a Comisiei de Contestatii la respectiva contestatie;
2.plicul in care s-a primit raspunsul la contestatie, pe care sa se vada stampila postei cu data de inmanare.

Toate exemplarele poarta mentiunea: "Copie conforma cu originalul" si semnatura titularului.
Acestea vor fi depuse la dosarul cauzei pe Pasul 1b).

De asemenea, conform Comunicatului 23/13.05.2011 al Dep.Juridic:

1 – Procesele care urmează a fi introduse pentru CONTESTAREA DECIZIILOR DE REVIZUIRE A PENSIILOR RECALCULATE, EMISE ÎN BAZA OUG. NR.1 /2011, vor fi susținute în continuare de av. Gîlcă Costel pentru filialele din municipiul București, Ilfov, Giurgiu, Vrancea, Prahova și Dâmbovița, motiv pentru care a fost încheiat contract de asistență juridică pentru toate fazele procesuale: tribunal, curte de apel, CEDO, Curtea de Justiție a Uniunii Europene.
Onorariul de avocat va fi suportat integral de fiecare membru de sindicat, eliberându-se chitanțe doveditoare.
În cadrul acțiunilor intentate, SCMD solicită plata cheltuielilor de judecată.

BO al F2S3