luni, 1 aprilie 2013

Propunerile filialei catre Comitetul Director al SCMD pentru planul de munca si actiune in anul 2013 si perspectiva


                          1)   Demersurile pentru implementarea/integrarea in legislatia specifica romaneasca a prevederilor HCE nr:1572/2002;


(extras)
art.7)...De aceea,Adunarea recomanda Comitetului de Ministri sa solicite guvernelor membre:
a)sa permita membrilor fortelor armate si personalului militar,sa se organizeze in asociatii reprezentative,cu drept de negociere in chestiuni precum salarizarea si conditiile de angajare;
b)sa inlature restrictiile actuale,inutile, privind dreptul de asociere al membrilor fortelor armate;
c)sa permita membrilor fortelor armate si personalului militar sa fie membri in partide politice legale;
d)sa introduca aceste drepturi in regulile si codurile militare ale statelor membre;
e)sa analizeze posibilitatea crearii unui birou al unui avocat al poporului,la care personalul militar sa poata apela in caz de dispute profesionale sau de alta natura legate de serviciu  

2)   Constituirea  unei comisii independente,de audit intern financiar,formata din specialisti propusi de filialele din Bucuresti-Ilfov (eventual din tara) in scopul verificarii contabile si a modului de colectare si cheltuire a mijloacelor financiare ale sindicatului de la infiintare pana la 31.12.2012;

3)  SCMD sa planifice si sa organizeze sistematic intalniri tematice cu senatori,deputati si alti politicieni ori oficialitati prin care sa fie mai bine perceput rolul institutiilor de aparare nationala si al rezervistilor militari;

4) Actualizarea planului de venituri si cheltuieli in concordanta cu actuala situatie si realitate financiara a sindicatului nostru;

5) Elaborarea si aplicarea urgenta a unui program de economisire a resurselor financiare /materiale si umane;

6) Stabilirea exacta a numarului de membri statutari ai sindicatului,a componentei birourilor operative si a filialelor care sunt active cat si analiza/controlul activitatii acestora.Masuri concrete pentru atragerea de noi membri,in paralel cu mentinerea celor activi in prezent;

7) Incheierea protocoalelor de colaborare cu celelalte asociatii si organizatii ale rezervistilor,in scopul desfasurarii in comun a activitatilor menite sa consolideze statutul si rolul rezervistilor militari in societate romaneasca actuala;

8) Intocmirea planului de actiune a sindicatului pentru urgentarea elaborarii/actualizarii  si promulgarii legilor securitatii nationale;

9) Activitati concrete si sustinute care sa duca la elaborarea si promovarea legii rezervistilor militari care sa prezinte in mod unitar regimul special a acestei categorii socio-profesionale ;

10) Comitetul Director sa aplice masuri urgente de activare si functionare a departamentelor de munca,sanatate,sport si turism;

11) Masuri concrete de urgentare a actualizarii / modificarii Statutului SCMD;

12) Masuri urgente de verificare a filialelor inactive uman /   economic/financiar si sindical.Constituirea unei comisii de control/verificare in acest sens;

13) Actiuni concrete pentru intarirea disciplinei sindicale,interzicerea defaimarii interioare/exterioare prin orice mijloace a sindicatului ori membrilor,indifferent de nivelul ierarhic sindical a acestora.Constituirea unei comisii de disciplina/mediere a situatiilor neconforme;

14) Comitetul Director sa comunice  filialelor ,nominal pe cei ce trebuie exclusi din sindicat din varii motive;

15) Analiza nominala a celor ce au dosare in instanta  prin casele de avocatura ale SCMD,si care nu au achitat cotizatiile din 2010-2012.Functie de situatie, sa fie retrasa sustinerea de catre sindicat;

16) Activitati de interpelare in parlament pe probleme ale rezervistilor militari si aspectele juridice ale acestora.Pregatirea prealabila a parlamentarilor ce  sustin interesul sindicatului .                                                                                
Precizare: cele mai sus prezentate,au fost votate in adunarea generala reconvocata din data de 21.03.2013,ora 18:00,a filialei 2 sector 3 Bucureti. Invitati din partea C.D.:col.(r) Pricina Valeriu,col.(r) Tudor Marian,col(r) Caloian Monica.

                                                           UNITATE SI IZBANDA! b.op.f2s3Bucuresti