duminică, 27 februarie 2011

A P E L

Veniti cu noi,marti 01.03.2011,la marsul si mitingul de protest,organizat de S.C.M.D.si aprobat de Primarul General al Bucurestiului.La aceasta actiune,participa filialele din capitala si din 22 de judete, alaturi de alte 10 mari organizatii sindicale.Delegatii ale sindicatului vor depune petitii la Palatul Cotroceni si la Guvernul Romaniei.
Pentru marsul de protest,membrii filialei noastre,vor fi prezenti la ora 10.30 in fata Universitatii Nationale de Aparare(Academia Militara) la benerul"S.C.M.D.-FILIALA SECTOR 3 Bucuresti", vor purta insemnele sindicatului(steaguri,veste,)si legitimatia(nota:cu aceasta ocazie cei care nu au completat cele doua imputerniciri la sedinta din 24.02.2011,o pot face acum, altfel,,dosarele acestora nu vor putea fi prezentate in instanta).
Mitingul de protest se va desfasura in piata Victoriei,in fata sediului Guvernului Romaniei,unde, cei ce nu pot efectua marsul,vor fi prezenti la ora 13.30.
Pe parcursul actiunii,sunt aplicate masuri de securitate si ordine!
UNITATE!VENITI CU NOI ! UNITATE!
Biroul operativ f2s3 Buc.

marți, 22 februarie 2011

IMPORTANT ! MODIFICARE DATA SEDINTA

SEDINTA FILIALEI SE VA TINE JOI, 24 FEBRUARIE 2011, LA ORELE 17.00,
LA SEDIUL SCMD DIN B-DUL POLIGRAFIEI NR.4 (CASA PRESEI LIBERE).

ORDINEA DE ZI SE MENTINE.

DEOARECE INCADRAREA IN TERMENELE LEGALE, ESTE ESENTIALA PENTRU
SUSTINEREA DEMERSURILOR IN INSTANTA (REFERITOR LA PRIMIREA RASPUNSULUI LA CONTESTATIE SAU EPUIZAREA TERMENULUI DE RASPUNS LA ACEASTA) SE IMPUNE SA SEMNATI IMPUTERNICIRILE SI SA DEPUNETI ACTELE NECESARE PENTRU PASUL URMATOR, DE URGENTA.

REVENIM CU RUGAMINTEA DE A-I ANUNTA SI PE COLEGII, MEMBRI DE SINDICAT
CARE NU AU ACCES LA INTERNET, PENTRU A SE ASIGURA PREZENTA.

BIROUL OPERATIV AL FILIALEI 2 SECTOR 3

luni, 21 februarie 2011

ANUNT IMPORTANT - CONVOCARE

Miercuri, 23 februarie 2011, la orele 16.30, va avea loc sedinta filialei 2 sector 3,
la sediul SCMD din B-dul Poligrafiei nr.4 (langa Casa Presei Libere).

Ordinea de zi :
1.Precizari cu privire la Comunicatul nr.4/17.02.2011 al Departamentului Juridic.
2.Completarea si semnarea imputernicirilor pentru introducerea actiunilor in instanta.
3.Nominalizarea membrilor filialei care vor asigura serviciul de permanenta in luna martie a.c.
4.Instructiuni privind actiunile organizate de SCMD ce se vor desfasura in data de 01.03.2011.
5.Eliberarea, vizarea/anul 2011 a legitimatiilor.
6.Alte probleme organizatorice.

Va rugam, pe fiecare, sa-i anuntati si pe cunoscutii - colegi de sindicat care nu au acces la internet, pentru a se asigura prezenta statutara.


Biroul Operativ al F2S3

Modificare a programului de lucru a filialei 2 sector 3

Serviciul de permanenta al primirii documentelor se asigura la sediul filialei din b-dul Poligrafiei nr.4(in spatele Casei Presei Libere), astfel:

Luni-Marti : intre orele 10.30-14.30
Miercuri : intre orele 14.00-18.00
Joi-Vineri : intre orele 10.30-14.30

Activitatile care se desfasoara sunt:
-inscrierea in sindicat;
-indrumarea membrilor filialei;
-primirea documentelor de la Pasul 1 a) si respectiv, Pasul 1 b) din "Ghid";
-vizarea legitimatiilor ptr.anul 2011;
-eliberarea legitimatiilor intocmite;
-informare sindicala curenta.

Biroul Operativ F2S3.

Preluare din Comunicatul Departamentului Juridic, nr. 4 din 17.02.2011

(1) Modelul de împuternicire pe care fiecare membru de sindicat din cadrul Filialei 2 Sector 3 (aflată sub asistența și reprezentarea juridică a avocatului Costel Gâlcă), trebuie să-l completeze la introducerea acțiunilor în instanță, în două exemplare, este redat mai jos:


Domnule Preşedinte,
Subsemnatul ………………………………………………….., domiciliat în ………………………………………………............................................................................, CNP…………………………………………………, pensionar MAI/MApN/SRI, prin prezenta:
Împuternicesc conducerea SCMD să întreprindă toate demersurile necesare, precum şi orice acţiune prevăzută de lege, inclusiv de a formula acţiune în justiţie în numele meu, în vederea apărării drepturilor ce decurg din calitatea mea de pensionar militar.
Data, Semnătura,
DOMNULUI PREŞEDINTE AL SCMD


(2) Aceste împuterniciri NU SE DEPUN la actualele acțiuni de anulare a deciziilor de recalculare a pensiilor, respectiv pentru Pasul 1a).
(3) O împuternicire se anexează la documentele pentru acțiunile viitoare de anulare a deciziilor de recalculare a pensiilor, respectiv pentru Pasul 1b).
(4) O împuternicire se anexează la documentele pentru acțiunile ce se vor formula împotriva deciziilor de revizuire a pensiilor, care vor fi emise în temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.1 / 2011.


joi, 17 februarie 2011

Biroul Operativ F2S3

luni, 14 februarie 2011

Comunicat Departament Juridic, nr 3 din 14.02.2011(preluare)

In urma discutiilor din sedinta Departamentului Juridic din data de 11.02.a.c. au rezultat urmatoarele concluzii:

1. Actiunea in anularea deciziilor de recalculare a pensiilor isi urmeaza cursul prevazut in Ghidul cu proceduri, asa cum a fost modificat. In concluzie, filialele SCMD vor continua procedura de procesare a documentelor si vor introduce actiunile in anulare ca obiectiv principal.

2. Pentru centralizarea situatiilor din tara si verificarea nominala a reclamantilor (membrii SCMD) presedintii de filiale vor transmite prin posta, pe CD/DVD, pe adresa S.C.M.D., B-dul. Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti, cod 013705, listele celor care au fost introdusi in actiunile judecatoresti. Tabelele vor cuprinde:

- Nume/prenume…..cnp………..nr. dosar ……..termen de judecata……..

Datele vor fi postate pe site-ul av. Galca Costel in vederea consultarii de catre cei interesati.

3. S.C.M.D. va intreprinde demersuri pe langa cele trei case de pensii sectoriale, in sensul ca deciziile de revizuire ce urmeaza a fi emise in temeiul O.U.G. nr.1/2011, sa fie insotite (la anexe) de actele care justifica perioada de cotizare si veniturile avute in vederea calculului cuantumului pensiei. Vom solicita ca documentele anexate sa fie certificate de organele abilitate, respectiv de catre responsabilul compartimentului financiar, juridic si vizat de organul de control financiar preventiv. Pe decizii sa se treaca numele in clar al persoanei care semneaza decizia.

4. O.U.G. nr. 1/2011 va face obiectul unei exceptii de neconstitutionalitate, motiv pentru care pana la data de 17.02.a.c. membrii si consultantii Departamentului Juridic vor identifica temeiuri de neconstitutionalitate, care vor fi avute in vederea formularii exceptiei.

5. Filialele care doresc sa-si aduca aportul in acest sens, pot trimite propuneri concrete de neconstitutionalitate ale OUG nr. 1/2011 la adresa de e-mail: ioanstate20052005@yahoo.com, pana la data de 17.02.a.c.DEPARTAMENT JURIDIC AL S.C.M.D.

14.02.2011

Biroul Operativ al F2S3

luni, 7 februarie 2011

COMUNICAT JURIDIC (PRELUARE)

În urma şedinţei Departamentului Juridic din data de 03.02.2011 şi reuniunii de la Alba Iulia din data de 05.02.2011, activităţi la care a fost prezent şi avocatul Costel Gâlcă, s-au stabilit măsuri operative, care să conducă la o eficienţă crescută a pregătirii documentelor în vederea depunerii acţiunilor în instanţă pentru anularea deciziilor de pensie emise abuziv de casele de pensii sectoriale.

Astfel:

1 – Documentele care se introduc în plicurile de la Paşii 1a) şi 1 b) vor avea următoarea ordine:

Pasul 1 a):

- copie carte de identitate;

- copie decizie nouă;

- copie decizie veche;

- copie talon vechi;

- copie după plicul cu primirea deciziei noi.

ATENŢIE: pe toate copiile se scrie: ,,Copia este conformă cu originalul” şi urmează semnătura.

Documentele de la Pasul 1a) au drept scop anularea deciziilor de de recalculare a pensiilor direct în tribunal., în conformitate cu prevederile art.87/Legea nr.19/2000, modificată.

Pasul 1 b):

- copie contestaţie;

- copie confirmare de primire;

- copie carte de identitate;

- copie decizie nouă;

- copie decizie veche;

- copie talon vechi;

ATENŢIE: pe toate copiile se scrie: ,,Copia este conformă cu originalul” şi urmează semnătura.

Documentele de la Pasul 1b) fac obiectul unei noi acţiuni la tribunal, scopul fiind anularea hotărârilor comisiilor de contestaţii.

Precizare: Ulterior, cele două acţiuni (cea de la Pasul 1a) şi cea de la Pasul 1b)) se pot uni, dacă ambele sunt acceptate. În cazul în care, o acţiune nu este acceptată de tribunal, se continuă cu cealaltă, până la victoria finală.

La primirea deciziilor de pensii revizuite, procedura urmează Paşii 1a) şi 1 b). Conexarea cu acţiunile mai sus prezentate, rămâne de analizat, fiind condiţionaţi de stadiul proceselor sau decizilor adoptate până atunci de instanţele de judecată, de evoluţia mediului legislativ şi politic (poate favorabilă cauzei noastre), dar şi de conţinutul deciziilor revizuite.

2 - Termenele de predare a plicurilor de la Pasul 1a) pentru filialele din municipiul Bucureşti , sunt următoarele:

- seria a II-a: 15.02.2011;

- seria a III-a: 02.03.2011;

- seria a IV-a: 17.03.2011.

3 – (a) - La primirea primei decizii noi de recalculare a pensiei s-au urmat Paşii 1 a) şi 1 b), depunând pentru fiecare pas câte un plic cu documentele cerute.

(b) - La primirea celei de-a doua decizii de recalculare a pensiei, se urmează obligatoriu, şi pentru această decizie, Pasul 1 a) şi Pasul 1 b). Plicul de la Pasul 1a) se adaugă la Plicul 1a) de la prima decizie, iar plicul de la Pasul 1 b) se adaugă la Plicul 1 b) de la prima decizie. Pe aceste plicuri se consemnează, printr-o modalitate aleasă de fiecare filială, faptul că s-au adăugat documente de la o nouă decizie de recalculare.

(c) – În situaţia în care s-au predat plicurile la avocat pentru prima decizie de recalculare şi ulterior s-au primit plicurile de la Pasul 1a şi Pasul 1 b) pentru a doua decizie de recalculare, se stabileşte împreună cu avocatul o modalitate rapidă de livrare a lor.

(d) – În Registrul de evidenţă cu plicurile pentru Pasul 1 a) şi în Registrul de evidenţă cu plicurile pentru Pasul 1 b) pentru prima decizie, se consemnează printr-o modalitate aleasă de fiecare filială, faptul că s-au primit de la membrul de sindicat şi ulterior s-au predat la avocat, documente şi pentru a doua decizie de recalculare.

După predarea plicurilor şi tabelelor nominale la avocat, pe serii de predare, noile tabele nominale continuă nr. crt. în sens crescător, din tabelele deja predate la avocat. Ex.: la prima serie, s-au predat tabelele pe case de pensii închise la nr. crt. 160, 210 şi 244. Pentru a doua serie noile tabele pe case de pensii încep de la nr. crt. 161, 211 şi 245. Aşa se procedează şi în cazul celorlalte serii. Prin această modalitate de evidenţă se poate urmări ca nici un membru de sindicat să nu fie scăpat, cu excepţia unei delăsări vizibile a actului de conducere la nivelul filialei.

(e) - Pentru a doua decizie primită nu se mai întocmesc tabele nominale în care semnează membrul de sindicat. Este valabilă semnătura dată pentru Pasul 1a) şi Pasul 1b) de la prima decizie de recalculare.

4 – Filialele care au încheiat contracte de asistenţă juridică cu avocaţi locali vor preda documentele de la Pasul 1 a) şi Pasul 1 b), conform graficului convenit cu aceştia.

5 - Filialele care nu au încheiat contracte de asistenţă juridică cu avocaţi locali sau nu sunt în coordonarea directă a Casei de Avocatură Costel Gâlcă vor primi sprijin de la alte case de avocatură, în baza înţelegerilor dintre sediul central şi aceste entităţi.

6 – (a) Termenele de predare a plicurilor de la Pasul 1b) pentru filialele din municipiul Bucureşti, sunt următoarele:

- setul I de documente: în 8 zile de la depunerea la filială a primului răspuns primit la contestaţie sau a epuizării primului termen de primire a răspunsului la contestaţie;

- ulterior, ca regulă generală, din 8 în 8 de zile sau poate, prin excepţie, la termene mai mici, în funcţie de depunerea plicurilor şi expirarea termenelor conform SCADENŢARULUI PENTRU PERIOADA DE max. 30 DE ZILE.

(b) - Filialele care au încheiat contracte de asistenţă juridică cu avocaţi locali sau sunt în coordonarea directă a Casei de Avocatură Costel Gâlcă, predau plicurile de la Pasul 1b, conform graficului convenit cu aceştia.

(c) Filialele care nu au încheiat contracte de asistenţă juridică cu avocaţi locali sau nu sunt în coordonarea directă a Casei de Avocatură Costel Gâlcă vor preda plicurile conform graficului convenit cu viitorii avocaţi.

Prevederile din acest comunicat modifică în mod corespunzător prevederile din GHIDUL CU DEMERSURILE MEMBRULUI ŞI ACTIVITĂŢILE FILIALELOR SCMD PENTRU CONTESTAREA DECIZIILOR DE RECALCULARE A PENSIILOR.

Ghidul va fi reafişat pe blogul SCMD cu modificările menţionate.Anexă: Scadenţar cu termene de urmărit pentru prevenirea ieşirii din termenele legale:

- pentru depunerea documentelor la tribunal (a + 45 de zile);

- pentru procedura prealabilă a contestării deciziilor noi (a + 45 + 30)


07.02.2011

DEPARTAMENTUL JURIDIC AL SCMD

BO al F2S3

duminică, 6 februarie 2011

Rugaminte din partea Cabinetului de avocatura

Domnul avocat Galca adreseaza filialelor si membrilor de sindicat rugamintea de a aranja documentele de la pasul 1a, in urmatoarea ordine:

1. Carte de identitate
2. Decizie veche
3. Decizie noua
4. Talon vechi
5. Copie plic (plicul postal cu care ati primit decizia de recalculare)

Documentele de mai sus se capseaza sau se prind cu o agrafa.
Pe fiecare copie, titularul va mentiona expresia "Conform cu originalul"si va semna.
Identic se procedeaza si cu ex. 2 si 3.
Toate cele trei seturi de documente se introduc apoi intr-un plic format A4.
Ghidul de procedura, publicat pe pagina Departamentului juridic al SCMD, ramane neschimbat.

Cu stima,

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE

BO F2S3

joi, 3 februarie 2011

Ajutor cabinet avocatura

Ni se solicita sa gasim 1-2 persoane care sa ajute la procesarea plicurilor de la pasul 1 a, transmise cabinetului de avocatura, incepand de azi, 03.02.2011.
Persoanele vor fi salarizate, in functie de programul de munca prestat.
Persoanele interesate sunt rugate sa contacteze de urgenta Secretariatul SCMD,
respectiv pe dl.lt. col. (r) Rinciog Dumitru
Telefon: 0725 562 223
Fax: 0318177371
Adresa: Bucuresti, Bd. Poligrafiei, nr.4, Sector 1
E-mail: secretariatscmd@yahoo.com

Va multumim,
Biroul Operativ