duminică, 17 iunie 2012

ADUNARE GENERALA A FILIALEI, JOI 21.06.2012

 Joi,21.06.2012 la ora 17.00,la sediul SCMD din b-dul Poligrafiei nr.4, se va desfasura adunarea generala a filialei 2 sector 3 Bucuresti,cu urmatoarea ordine de zi propusa: directiile de actiune a SCMD,in noile conditii politice rezultate dupa alegerile din 10 iunie 2012, informarea sindicala  si  juridica,probleme organizatorice(alegerea d-lor Mironica Ion si Sitaru Dan ,ce au fost propusi  vicepresedinti ai filialei ,la adunarea generala din data 24.05.2012),discutii pe probleme de interes general,consiliere juridica,dezbaterea propunerilor pentru legea ocupationala si alte initiative legislative,probleme organizatorice si de secretariat. Membrii filialei ce au participat conform acordului, la alegerile locale,sunt rugati sa comunice la  filiala ,rolul indeplinit.Precizam ca urmatoarea adunare ori sedinta a filialei, va avea loc in septembrie.
      UNITATE SI IZ BANDA !     b.op.f2s3Buc.

marți, 12 iunie 2012

IN ATENTIA MEMBRILOR S.C.M.D.


Va aducem la cunostinta ca, in conformitate cu prevederile Statutului si Regulamentului de organizare si functionare ale S.C.M.D., membrii de sindicat au obligatia sa faca dovada achitarii cotizatiei aferente anului 2012, pana la data de 30 iunie 2012.
In conformitate cu prevederile art. 8 alin. 7 din Statutul S.C.M.D. si ale art. 101 alin. 1 si 2 din Regulamentul de organizare si functionare a S.C.M.D., in cazul neachitarii cotizatiei membrii se considera autoexclusi.
Totodata, in cazul nerespectarii termenului scadent de plata, biroul operativ al filialei 2 sector 3 Bucuresti, va proceda la prezentarea situatiei create, catre C.D. al S.C.M.D. pentru a fi  retras dreptul de reprezentare in instanta a respectivilor.
Plata cotizatiei se face in contul S.C.M.D., RO41BRDE441SV79262374410, deschis la B.R.D.ori la sediul sindicatului din b-dul Poligrafiei nr.4  Bucuresti.
              Dovada platii cotizatiei se va face prin prezentarea chitantei la sediul filialei.
     UNITATE SI IZBANDA !     b.op.f2s3Buc. 

joi, 7 iunie 2012

VENTI IN DATA DE 10 IUNIE LA VOT !

  Chemam toti membrii SCMD,cat si ceilalti cetateni,ca impreuna cu rude,prieteni si vecini ,sa se prezinte la vot in data de 10 iunie ! Dorim succes si responsabilitate tuturor celor implicati in acest important eveniment electoral !
  UNITATE SI IZBANDA !        b.op.f2s3Buc.