duminică, 30 ianuarie 2011

Anunt

In data de 31.01.2011,la ora 13,00,avocatul sindicatului va prelua de la filiala 2 sector 3 Buc. primul lot de dosare,intocmite conform ghidului,pentru a fi inaintate instantelor de judecata.Membrii din biroul operativ al filialei vor fi la sediul S.C.M.D. din b-dul Poligrafiei nr.4 incepand cu ora 10,30,pentru a efectua formalitatile necesare.Membrii filialei interesati,pot depune in aceasta zi dosare intre orele 10,30 si 12,30.
Incepand cu data de 31.01.2011, in zilele lucratoare,intre orele 14,00 si 17,30,se pot solicita detalii la filiala,la tel.0724857791.
Biroul operativ f2s3Buc.

joi, 27 ianuarie 2011

COMUNICAT JURIDIC (PRELUARE)

miercuri, 26 ianuarie 2011
COMUNICAT
Luînd cunoștință din mass-media despre poziția administrației de stat (și nu numai) privind Decizia nr.38 din 07.01.2011 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu implicare directă asupra procesului de recalculare a pensiilor militare, Departamentul Juridic în ședința din 25.01.2011, a fost nevoit să-și reorienteze strategia privind acțiunile prezente și viitoare.
În consecință:
1 – acțiunile în constatare și pe cale de Ordonanță președințială se stopează;
2 – în locul acestor acțiuni va fi introdusă acțiune în anulare a deciziilor de recalculare al cărei conținut va fi comunicat, pentru a fi pus la dispoziția avocaților;
3 – procedura de strîngere a documentelor anexă, respectiv documentele din plicul de la Pasul 1 a) – 3 exemplare) va continua de urgență. Documentația va fi prezentată ulterior avocaților la data introducerii acțiunii.
În privința acțiunii preconizată, avocații desemnați de filiale pot lua legătura cu autorul acesteia, av. Costel Gîlcă, la tel. 0724848813.

DEPARTAMENTUL JURIDIC

26.01.2011

Comunicat Departament Juridic

Urmare a evenimentelor recente privind unele poziţii publice ale oficialilor statului român în domeniul recalculării pensiilor militare de stat/ale poliţiştilor/funcţionarilor din penitenciare/de urmaş/indemnizaţii de invaliditate, poziţia Departamentul Juridic este următoarea:
1 – activităţile în curs de desfăşurare conform Ghidului S.C.M.D. NU SE ÎNTRERUP. Vor continua aşa cum au fost concepute şi planificate (Pasul 1a) şi Pasul 1b)). Luni, 31 ianuarie 2011 va avea loc prima livrare a documentelor depuse de membrii sindicatului (Documentele din plicul de la Pasul 1 a)) la avocatul Gâlcă Costel.
Pentru filialele din ţară se va proceda conform ,,Precizărilor” transmise şefilor de filiale pe site-ul personal al acestora sau a îndrumărilor primite direct de la avocatul desemnat.;
2 – se contestă, obligatoriu, prima Decizie cu pensia recalculată (vezi Pasul 1 b) din Ghidul SCMD). Contestaţia se trimite la comisia de contestaţii din cadrul ministerului/serviciului. Răspunsul primit se ataşează la documentele existente deja în instanţă şi se dovedeşte astfel că s-a urmat şi procedura prealabilă obligatorie;
3 – în cazul în care, ulterior primei decizii contestate, se primesc alte decizii
de recalculare a pensiei, acestea se contestă fiecare în parte (dacă există motiv de a le contesta) şi se păstrează până la primul termen de judecată. Aici pot exista două situaţii:
a) dacă pensionarul este în continuare nemulţumit de noile decizii primite, atunci le depune la dosarul cauzei, prin avocat;
b) dacă este mulţumit de ultima decizie primită, atunci întocmeşte o cerere către avocat căruia îi aduce la cunoştinţă faptul că, renunţă la a mai fi parte în proces, deoarece motivul cauzei invocate în instanţă pentru el, a rămas fără obiect.;
4 – numai după studiul temeinic al noilor reglementări emise de Guvern vom aduce sau nu modificări la procedura cuprinsă în Ghidul SCMD;
Opinia noastra este ca in baza Deciziei nr.38 din 7 ian. a.c. a I.C.C.J., orice proces de recalculare trebuia intrerupt din 28 septembrie 2010.
Deci, in februarie majoritatea pensionarilor militari va trebui sa primeasca integral pensia din luna decembrie si retroactiv diferentele din luna ianuarie a.c.
Problema este ca legile ocupationale, ca si legea nr.19/2000 au fost abrogate de legea nr.263/2010. Este motivul pentru care vom actiona in continuare in justitie, mass-media si in strada, impotriva oricaror paliative ale Guvernului (H.G., Ordonante etc), care vor insista in recalcularea pensiilor, alaturandu-ne civililor si punandu-ne in dependenta de punctul de pensie care poate oricand sa scada.
Chiar daca Guvernul (Presedintele) s-ar tine de cuvant si ne-ar oferi un ragaz pana la 31.12.2011, vom lupta pentru abrogarea legilor nr.329/2009, 119/2010 si 263/2010, care sunt neconstitutionale, antieuropene si care incalca interesele tuturor cetatenilor nu numai ale militarilor.

26.01.2011

DEPARTAMENTUL JURIDIC
Publicat de Sindicatul Militarilor

luni, 24 ianuarie 2011

In atentia membrilor filialei 2 sect.3 Bucuresti

Miercuri 26.01.2011 ora 17,00 se desfasoara la sediul S.C.M.D.(str.Poligrafiei nr.4-in spatele Casei Presei Libere)sedinta de informare si instructaj, a membrilor filialei, in scopul lamuririi aspectelor juridice si a procedurilor de urmat, referitor la pensiile militare care au scazut,au ramas constante ori au crescut.
Va rugam sa va prezentati in cadrul sedintei, problemele si neclaritatile dvs.in scris,sistematizate,la secretariatul filialei, pentru oportunitatea raspunsurilor.
Alte probleme ce se vor discuta:completare secretariat,alegere vicepresedinte filiala,directionare 2% din impozitul pe 2010 conform Codului Fiscal,elemente organizatorice.
In data de 26.01.2011 incepand cu ora 14.00, biroul operativ al filialei, va asigura inscrierea noilor membri si vizarea legitimatiilor pentru anul in curs.Va rugam sa va prezentati la sedinta cu legitimatiile sindicale.
Mentionam ca S.C.M.D.asigura zilnic la sediu, consultanta juridica ,membrilor sai.
Va rugam,anuntati-va cunoscutii,membri ai filialei,despre prezentul anunt!

Biroul operativ.

ANUNT!

In data de 24.01.2011 secretariatul filialei nu lucreaza cu publicul,deoarece participa la actiunea S.C.M.D.
Biroul operativ F2S3 Bucuresti.

vineri, 21 ianuarie 2011

APEL CATRE MEMBRII FILIALEI 2 SECTOR 3

Membrii filialei,sunt chemati sa participe luni 24.01.2011.la marsul de protest, organizat de S.C.M.D. si aprobat a se desfasura intre orele 10.00-17.00 de Primaria Generala a Municipiului Bucuresti pe traseul Piata Revolutiei-Calea Victoriei-B-dul Libertatii-Calea 13 Septembrie-Sos.Panduri-Sos.Cotroceni.
Punctul de intalnire a participantilor este Piata Revolutiei,iar membrii filialei se vor grupa la ora 10.15,in parcarea din fata Restaurantului Cina.
Scopul marsului de protest il constitue prezentarea notificarilor S.C.M.D. catre M.A.I.,S.R.I.,M.Ap.N si Presedintelui Romaniei, privind obligativitatea respectarii tuturor hotararilor instantelor judecatoresti din Romania.
Organizatorul si conducatorul manifestatiei este col(r)Tudor Marian,ajutat de personal de ordine,ce vor purta insemnele sindicatului.
Va rugam sa aveti asupra dumneavoastra BI/CI si legitimatia de membru de sindicat.
Locul de constituire a dispozitivului de mars si a marsului pe traseul mentionat se asigura de catre fortele de politie si jandarmerie.
VENITI CU NOI! RESPECTATI MASURILE DE ORDINE!
Biroul operativ F2S3 Bucuresti

duminică, 16 ianuarie 2011

Precizare a programului de lucru a filialei 2 sector3

In perioada urmatoare, la sediul filialei din b-dul Poligrafiei nr.4(in spatele Casei Presei Libere) se asigura serviciu de permanenta,zilnic(program de lucru)intre orele 14.00-18.00,in perioadele : 17.01 la 21.01;24.01 la 28.01si 31.01.2011.
Activitatile ce se desfasoara,sunt:
-inscrierea in sindicat;
-indrumarea membrilor filialei;
-primirea documentelor si inregistrarea contestatiilor;
-vizarea legitimatiilor ptr.anul 2011;
-informare sindicala curenta.
Mentionam,cu titlu orientativ,perioadele si activitatile ce le vom desfasura individual ori cu filiala:
-15.01 la 15.02.2011-se inregistreaza contestatiile deciziilor pensiilor recalculate(functie de data comunicarii noii decizii);
-16.02 la 31.03.2011-se primesc raspunsurile la contestatii;
-01.04 la 30.04.2011-depunerea documentelor pentru instantele de judecata;
Biroul operativ F2S3 Bucuresti.

miercuri, 12 ianuarie 2011

Documentare juridica!

Pentru documentare,enumeram actele juridice si alte documente de baza,necesar de insusit,pentru viitoarele actiuni specifice in justitie:
Partea I
1)Decizia nr.46/12.02.2002 a Curtii Constitutionale(M.Of nr.218/01.07.2002);
2)Decizia nr.57/26.01.2006 a C.C(M.Of. nr.164/21.02.2006);
3)Decizia nr.173/23.05.2001 a C.C.(M.Of.nr.500/27.08.2001);
4)Decizia nr 375/06.07.2005 a C.C.(M.Of.nr.591 din 08.07.2005);
5)Decizia nr.120/15.02.2007 a C.C.(M.Of.nr.204/26.03.2007).
- va urma -
Biroul operativ F2S3 Bucuresti.

Pentru toti cei interesati,referitor la adeverinte .

Ordonanţa nr. 33 din 30/01/2002
(Ordonanţa 33/2002)
Publicat în Monitorul Oficial nr. 88 din 02/02/2002
privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi
locale
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.6 din Legea nr.
751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
Art. 1. - Autorităţile publice centrale şi locale eliberează certificate şi adeverinţe numai în cazurile în care
situaţiile sau datele a căror confirmare se cere rezultă din documentele deţinute de acestea.
Art. 2. -
(1) Prin certificat în sensul prezentei ordonanţe se înţelege documentul prin care se confirmă exactitatea sau
realitatea unui fapt ori se atestă o anumită calitate în vederea valorificării anumitor drepturi de către persoana
care solicită eliberarea acestuia.
(2) Prin adeverinţă în sensul prezentei ordonanţe se înţelege documentul prin care se atestă un drept sau un
fapt.
Art. 3. -
(1) Certificatele şi adeverinţele se eliberează numai la cererea scrisă a persoanei sau a persoanelor îndreptăţite
ori a mandatarului acestora şi numai în situaţia în care confirmarea, respectiv atestarea dreptului sau faptului, le
privesc în mod direct.
(2) În cazurile în care reglementările legale în vigoare permit eliberarea certificatelor şi a adeverinţelor fără
prezentarea cererii scrise, eliberarea acestora se face ca atare.
(3) Certificatele şi adeverinţele pot fi eliberate şi mandatarului persoanei sau persoanelor îndreptăţite.
Art. 4. -
(1) Autorităţile publice centrale şi locale care eliberează certificate şi adeverinţe vor reţine copii de pe
documentele eliberate.
(2) Certificatele şi adeverinţele eliberate sunt semnate de către conducătorul autorităţii publice centrale sau
locale sau de către împuterniciţii acestuia, după care se va aplica ştampila instituţiei.
Art. 5. - Certificatele şi adeverinţele eliberate vor conţine, în mod obligatoriu, pe lângă situaţiile sau datele a
căror confirmare sau atestare se solicită, şi menţionarea documentului din care rezultă acestea.
Art. 6. - În cazul în care eliberarea certificatelor şi a adeverinţelor este supusă plăţii anticipate a unor taxe
stabilite prin reglementări legale, în cuprinsul acestora se va face menţiune cu privire la sumele încasate, precum
şi la modalitatea de plată.
Art. 7. - Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de către persoanele abilitate să semneze certificate
sau adeverinţe atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, materială, civilă sau penală, după caz, conform
dispoziţiilor legale în vigoare.
Art. 8. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Decretul Consiliului de Stat nr.
86/1950 referitor la reglementarea eliberării certificatelor, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 32 din 1 aprilie
1950.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
───────────────
Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmâncă
Bucureşti, 30 ianuarie 2002.
Nr. 33.
Actul s-a încărcat complet.

sâmbătă, 8 ianuarie 2011

Comunicat privind recursul Guvernului Romaniei la Hotararea de suspendare a HG nr. 735/2010, pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Astazi, 07.01.2011, la Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a judecat recursurile Guvernului si al MAI. Acestea au fost respinse prin Decizia nr. 38/07.01.2011. SCMD si grupul de cadre militare in rezerva de la Cluj au fost reprezentati in proces de catre domnul avocat Dediu Gheorghe - avocatul SCMD.
Rod al colaborarii avocatilor militari, acest succes ar trebui sa duca la stoparea imediata a recalcularilor de pensii foste militare, conform Legii 119/2010 si a Legii sistemului unitar de pensii si, in acelasi timp, ar trebui sa duca la stoparea comunicatelor de presa si declaratiilor aberante ale MAI si MApN pe aceasta tema.
Batalia decisiva se va da la recursul pe Hotararea de anulare a HG 735/2010, pronuntata de Curtea de Apel Cluj, recurs care nu a fost inca cerut de Guvern, drept pentru care nu stim cand se va judeca – poate in mai, poate in iunie.
Pana atunci, ne vom continua batalia juridica:
1. Vom face plangeri penale impotriva tuturor emitentilor de adeverinte de venit, pe care ii vom acuza de fals, uz de fals, uzurpare de calitate si abuz in serviciu;
2. Vom face plangeri penale impotriva tuturor semnatarilor de decizii de pensii recalculate, daca vor avea nesimtirea sa incalce din nou legea si sa le emita;
3. Vom face plangeri penale impotriva celor doi ministri pentru incalcarea a doua hotarari judecatoresti.
4. In situatia in care urletele la betie se vor dovedi mai tari in ochii guvernantilor decat legea, Constitutia, legislatia UE, vom proceda conform ,,GHIDULUI CU DEMERSURILE MEMBRILOR ŞI ACTIVITĂŢILE FILIALELOR SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE PENTRU CONTESTAREA DECIZIILOR DE RECALCULARE A PENSIILOR”.
Ii avertizez pe toti “”napoleonii”” de Calmatui, Ciorogarla sau de Bahlui, pe toate slugile Guvernului, ca din acest moment, orice atac la adresa SCMD va primi o riposta pe masura, pentru ca razboiul a inceput. Cui ii convine sa nu mai fie militar ci ASISTAT este treaba lui, poate sa pupe in continuare bombeul cizmei stapanului care-l loveste, dar sa nu mai indrazneasca sa ne dea noua lectii despre demnitate si onoare militara.
Vom continua stangerea de semnaturi pe tabele pentru viitoarele procese, pentru toti noii membri de sindicat, acestea urmand a fi anexate la tabelele trimise deja de catre filialele SCMD.


Honor et Patria! Vae victis!
Presedintele SCMD,
Col. (r) dr. Mircea DOGARU
PUNCT DE VEDERE


Referitor la dreptul de proprietate câştigat de cadrele militare în rezervă şi în retragere (încă după vremea lui Alexandru Ioan Cuza), concretizat în cuantumul pensiei şi gradul obţinut, invoc următoarele considerente:
Gradul militar este un drept al titularului şi reprezintă recunoaşterea în plan social a calităţii de cadru militar. Gradul militar nu se poate pierde decât în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.
Cadrele militare se pot afla în următoarele situaţii:
1. În activitate;
2. În rezervă, când nu pot ocupa o funcţie militară, dar întrunesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi chemate să îndeplinească serviciul militar ca rezervişti concentraţi sau mobilizaţi, iar la nevoie pot fi chemaţi în calitate de cadre militare în activitate;
3. În retragere, când nu mai pot fi chemaţi pentru îndeplinirea serviciului militar.
Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii sunt militari profesionişti. Profesia de cadru militar asigură funcţionarea, perfecţionarea şi conducerea organismului militar pe timp de pace şi război, inclusiv după trecerea în rezervă, incumbând între altele obligaţia permanentă a păstrării secretului militar de stat şi de serviciu , în timpul activităţii şi după trecerea în rezervă. În cazul declarării stării de război şi a mobilizării, cadrele militare în activitate şi în rezervă sunt mobilizate sau concentrate, iar în caz de invaliditate sau deces, acestora li se acordă despăgubiri .
Pentru activitatea desfăşurată, cadrul militar beneficiază de solda lunară – compusă din solda de grad, solda de funcţie, gradaţii şi indemnizaţii, precum şi prime, premii, sporuri şi alte drepturi băneşti. Toate aceste elemente componente ale soldei ar trebui să se regăsească în adeverinţele pe baza cărora se face recalcularea pensiilor militare. În cazul în care aceste date nu se găsesc – integral sau parţial, cu certitudine pensionarul militar este prejudiciat atat în ceea ce priveste cuantumul, dar şi în ceea ce priveste recunoasterea unei activităţi pe care a desfăşurat-o, cu toate drepturile şi obligaţiile aferente funcţiei şi gradului deţinut în perioada respectivă.
Partea din pensie corespunzătoare soldei de grad se actualizează permanent potrivit soldei de grad a cadrelor în activitate, aspect care implicit confirmă recunoaşterea de către stat a gradului cu care militarul a trecut în rezervă şi care constituie un drept câştigat .
De asemenea, cadrele militare sunt decorate cu “Meritul Militar” cls.III, II şi I, iar la pensie cei decoraţi beneficiază de spor de 10,15, respectiv 20% din cuantumul pensiei.
Definirea gradului militar ca o parte componentă a unui drept de proprietate pentru fiecare individ în parte este dat şi de faptul că înaintarea în grad este rezultatul unei contribuţii efective şi continue a fiecăruia, bazată pe criterii de competenţă profesională şi conduită morală. S-a acordat şi se acordă şi în prezent prioritate celor care se remarcă prin profesionalism, rezultate deosebite obţinute prin muncă, cultură, personalitate, spirit de organizare şi iniţiativă, în perspectiva îndeplinirii unei funcţii superioare. În acest context, echivalarea cuantumului soldei rezervistului cu venitul mediu brut al unui civil conduce implicit la nerecunoaşterea în prezent a unor merite profesionale pe care anterior statul le-a recunoscut şi consfiinţit prin acordarea gradului militar.
Degradarea militară se aplică numai în condiţiile expres prevăzute de legea penală cadrelor militare în activitate, în rezervă sau în retragere condamnate la pedeapsa complimentară prin hotărâre judecătorească.
Faţă cele menţionate mai sus, apreciez că recalcularea pensiei militare atunci când nu există documente doveditoare, pe baza salariul mediu brut pe economie, integral sau pe o perioadă determinată nu este legală, întrucât:
- documentele doveditoare nu se află în posesia rezervistului şi nu poate avea acces la ele;
- imposibilitatea determinării soldei este a unităţii militare care emite adeverinţa, nu a pensionarului militar, iar interpretarea diminuării soldei la salariul mediu brut pe economie echivalează cu o degradare militară şi cu încălcarea unui drept de proprietate.

Biroul operativ

SCMD - Departamentul Juridic: GHID CU DEMERSURILE MEMBRILOR ŞI ACTIVITĂŢILE ...

SCMD - Departamentul Juridic: GHID CU DEMERSURILE MEMBRILOR ŞI ACTIVITĂŢILE ...: "COMUNICAT Departamentul juridic al SCMD întrunit în şedinţa din 04.01.2011a redactat ,,GHIDUL CU DEMERSURILE MEMBRILOR ŞI ACTIVITĂŢI..."

miercuri, 5 ianuarie 2011

In data de 06.o1.2011 ora 17 , membrii filialei 2 din sectorul 3 Bucuresti, sunt invitati sa participe la sedinta de informare, la sediul S.C.M.D din b-dul Poligrafiei nr.4(in spatele Casei Presei Libere) .