joi, 28 iulie 2011

MODEL CONTESTATIE CIASS 5,5%

Pentru cei interesati, va redam mai jos modele de contestatie a modului de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 117/2010 si, subsecvent, de calculare si percepere a cotei CBLAS din cuantumul total al pensiei aflata in plata, pe cele trei structuri:

Catre,

MINISTERUL APARARII NATIONALE

DIRECTIA FINANCIAR-CONTABILA / Casa Sectoriala de Pensii,

Str. Drumul Taberei nr. 7-9, sector 6, Bucuresti

Subsemnatul ………………., domiciliat in ……………., str. ………….….., bloc …., sc. .., ap. …, sector …., telefon mobil ………, cu pensie de serviciu pentru activitatea depusa in conditiile Legii nr. 164/2001 privind pensile militare de stat, stabilita in baza Deciziei de pensionare nr. ……. din ……. si platita cu ……………….., formulez prezenta

CONTESTATIE

impotriva modului de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 117/2010 si, subsecvent, de calculare si percepere a cotei CBLAS din cuantumul total al pensiei aflata in plata, dupa cum urmeaza:

La primirea talonului de pensie aferent lunii februarie, respectiv in data de 15.02.2011, am constatat ca retinerile aplicate sunt urmatoarele:

CBLAS ……….. lei si impozit pe venit ……… lei. Avand in vedere cuantumul cotei CBLAS, este evident ca procentul de 5,5% este calculat din intregul cuantum brut al pensiei aflata in plata si nu doar pentru partea din cuantumul brut al pensiei care depaseste suma de 740 lei, respectiv …… x 5,5% = 252 lei si nu (…… - 740) x 5,5% = …….. lei.

Modul de calcul este vadit eronat si incalca dispozitiile prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 573/2003 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

In conformitate cu dispozitiile art. 296, pct. 9 din Codul Fiscal, asa cum a fost el modificat prin O.U.G. nr. 117/2010 susamintita - ,, …baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate o reprezinta veniturile din pensii care depasesc 740 lei. Contributia lunara se datoreaza asupra acestor venituri, iar prin aplicarea cotei de contributie nu poate rezulta o pensie neta mai mica de 740 lei.”

Prin urmare, formularea din O.U.G. nr. 117/2010 este extrem de clara si dincolo de orice alta posibilitate de implementare, baza lunara de calcul o reprezinta veniturile din pensile care depasesc 740 lei, iar contributia lunara se datoreaza asupra acestor venituri.

Avand in vedere cele prezentate, va rog sa dispuneti:

· recalcularea cotei de 5,5% din cuantumul pensiei lunare ce depaseste suma de 740 lei, incepand cu drepturile cuvenite, respectiv pensia lunara aferenta lunii ianuarie 2011 la zi;

· restituirea sumei calculate si retinute in mod eronat, cu incepere de la data platii pensiei pentru luna ianuarie 2011 la zi.

Data: ………………. Semnatura:

SEFULUI DIRECTIEI FINANCIAR-CONTABILA

DIRECTORULUI CASEI SECTORIALE DE PENSII A M.Ap.N.

Catre,

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

Casa Sectoriala de Pensii,

str. George Georgescu, nr.3, Sector 4, Bucuresti

Subsemnatul …………, domiciliat in Bucuresti, str. ……………., bloc ……, sc. …, ap. …, sector …, telefon mobil …….., cu pensie de serviciu pentru activitatea depusa in conditiile Legii nr. 179/2004 privind pensile militare de stat, și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor, (sau se menționează alt act normativ), stabilita in baza Deciziei de pensionare nr. …… din ……… si platita cu mandatul nr. …………., formulez prezenta

CONTESTATIE

impotriva modului de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 117/2010 si, subsecvent, de calculare si percepere a cotei CBLAS din cuantumul total al pensiei aflata in plata, dupa cum urmeaza:

La primirea talonului de pensie aferent lunii februarie, respectiv in data de 15.02.2011, am constatat ca retinerile aplicate sunt urmatoarele:

CBLAS ……..lei si impozit pe venit ………. lei. Avand in vedere cuantumul cotei CBLAS, este evident ca procentul de 5,5% este calculat din intregul cuantum brut al pensiei aflata in plata si nu doar pentru partea din cuantumul brut al pensiei care depaseste suma de 740 lei, respectiv ……. x 5,5% = ….. lei si nu (….. - 740) x 5,5% = ……. lei.

Modul de calcul este vadit eronat si incalca dispozitiile prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 573/2003 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

In conformitate cu dispozitiile art. 296, pct. 9 din Codul Fiscal, asa cum a fost el modificat prin O.U.G. nr. 117/2010 susamintita - ,, …baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate o reprezinta veniturile din pensii care depasesc 740 lei. Contributia lunara se datoreaza asupra acestor venituri, iar prin aplicarea cotei de contributie nu poate rezulta o pensie neta mai mica de 740 lei.”

Prin urmare, formularea din O.U.G. nr. 117/2010 este extrem de clara si dincolo de orice alta posibilitate de implementare, baza lunara de calcul o reprezinta veniturile din pensile care depasesc 740 lei, iar contributia lunara se datoreaza asupra acestor venituri.

Avand in vedere cele prezentate, va rog sa dispuneti:

· recalcularea cotei de 5,5% din cuantumul pensiei lunare ce depaseste suma de 740 lei, incepand cu drepturile cuvenite, respectiv pensia lunara aferenta lunii ianuarie 2011 la zi;

· restituirea sumei calculate si retinute in mod eronat, cu incepere de la data platii pensiei pentru luna ianuarie 2011 la zi.

Data………………… Semnatura:

DIRECTORULUI CASEI SECTORIALE DE PENSII A M.A.I.

Catre,

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII

Casa Sectorială de Pensii din cadrul SRI, Bucuresti-str. Piața Amzei nr.4, sector 1

Subsemnatul ………………., domiciliat in ……………., str. ………….….., bloc …., sc. .., ap. …, sector …., telefon mobil ………, cu pensie de serviciu pentru activitatea depusa in conditiile Legii nr. 164/2001 privind pensile militare de stat / (sau se menționează alt act normativ), stabilita in baza Deciziei de pensionare nr. ……. din ……. si platita cu ……………….., formulez prezenta

CONTESTATIE

impotriva modului de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 117/2010 si, subsecvent, de calculare si percepere a cotei CBLAS din cuantumul total al pensiei aflata in plata, dupa cum urmeaza:

La primirea talonului de pensie aferent lunii februarie, respectiv in data de 15.02.2011, am constatat ca retinerile aplicate sunt urmatoarele:

CBLAS ……….. lei si impozit pe venit ……… lei. Avand in vedere cuantumul cotei CBLAS, este evident ca procentul de 5,5% este calculat din intregul cuantum brut al pensiei aflata in plata si nu doar pentru partea din cuantumul brut al pensiei care depaseste suma de 740 lei, respectiv …… x 5,5% = 252 lei si nu (…… - 740) x 5,5% = …….. lei.

Modul de calcul este vadit eronat si incalca dispozitiile prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 573/2003 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

In conformitate cu dispozitiile art. 296, pct. 9 din Codul Fiscal, asa cum a fost el modificat prin O.U.G. nr. 117/2010 susamintita - ,, …baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate o reprezinta veniturile din pensii care depasesc 740 lei. Contributia lunara se datoreaza asupra acestor venituri, iar prin aplicarea cotei de contributie nu poate rezulta o pensie neta mai mica de 740 lei.”

Prin urmare, formularea din O.U.G. nr. 117/2010 este extrem de clara si dincolo de orice alta posibilitate de implementare, baza lunara de calcul o reprezinta veniturile din pensile care depasesc 740 lei, iar contributia lunara se datoreaza asupra acestor venituri.

Avand in vedere cele prezentate, va rog sa dispuneti:

· recalcularea cotei de 5,5% din cuantumul pensiei lunare ce depaseste suma de 740 lei, incepand cu drepturile cuvenite, respectiv pensia lunara aferenta lunii ianuarie 2011 la zi;

· restituirea sumei calculate si retinute in mod eronat, cu incepere de la data platii pensiei pentru luna ianuarie 2011 la zi.

Data: ………………. Semnatura:

DIRECTORULUI CASEI SECTORIALE DE PENSII A S.R.I.

joi, 14 iulie 2011

A N U N T de V A C A N T A

Doritorii de relaxare ,odihna ,sport si distractie sunt asteptati la complexul turistic"SAPTE CETATI"situat in Pianu de Jos,judetul Alba.De aici se participa la "Turul celor sapte cetati sasesti":Sebes,Sibiu,Brasov,Sighisoara,Medias,Bistrita si Orastie.Alaturi de renumiti antrenori din tara si strainatate se poate practica golf,tenis de camp, tenis de masa.Pentru delectarea gustului fiecaruia, se ofera mancare romaneasca,saseasca si italiana.Detalii suplimentare pe http://www.saptecetati.ro/ ori la tel.0358 111 539,fax0358 111 534, e-mail:office@groupmart.ro. b.op.f2s3Buc.