sâmbătă, 25 octombrie 2014

A D U N A R E G E N E R A L A J o i 30.10.2014, ora 17:00 la hotel S P O R T !

Joi,30.10.2014, la ora 17:00, la sala de conferinte a hotelului ,,SPORT” din COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL  ,,LIA  MANOLIU” din b-dul. BASARABIA nr. 37-39 (aflat imediat in stanga stadionului ,,NATIONAL  ARENA” Sector 2), se convoaca adunarea generala a filialei SCMD nr. 2, sector 3, Bucuresti, cu urmatoarea ordine de zi propusa: informarea generala sindicala(CNR-2014), juridica, financiara, discutii,actualitatea romaneasca,economica si sociala, consultanta juridica individuala, altele.
Invitati: membrii Biroului Operativ Central si membrii Comitetului Director.
 Sunt invitati  sa participe si cei ce nu au achitat cotizatia la zi, dar au fost inscrisi in sindicat inca de la infiintarea filialei (incepand cu 2010),membrii altor filiale, cei ce vor sa se inscrie in sindicat,  simpatizanti/ sustinatori ori membrii  altor organizatii/ asociatii ale rezervistilor sau aflati in activitate curenta, independenti, curiosi.
Programul de secretariat al filialei se va desfasura in aceeasi zi si locatie, cu adunarea generala, la hotel ”SPORT”, incepand cu ora 15:30. Pot fi platite cotizatii in contul anului 2015!
   Incepand cu ora 18:00, conferinta publica interactiva,despre BASARABIA,TRANSNISTRIA,UCRAINA,RUSIA si romani,cu reprezentantul SCMD al filialelor din BASARABIA, col.(r) ANATOL MUNTEANU, veteran al razboiului din TRANSNISTRIA.
 Reamintim celor binevoitori, persoane fizice si juridice, ca pot face, in conditiile legii, donatii si sponsorizari, organizatiei noastre in scop umanitar(pentru tratamente,medicamente,ajutor financiar/material pentru urmasi,compensare ingrijitori la domiciliu bolnavilor,pentru ingrijiri paleative, sustinere/asistenta psihologica,etc) ! 
 
UNITATE SI IZBANDA!  b.op.f2s3Buc.

  

L A M U L T I A N I !


LA MULTI ANI DE SFANTUL DUMITRU!
25 Octombrie - Ziua Armatei Romaniei
În urmă cu 55 de ani, prin Decretul nr. 381 din 1 octombrie 1959 al Prezidiului Marii Adunări Naţionale, s-a decis ca ziua de 25 octombrie să fie proclamată şi aniversată ca "Ziua Forţelor Armate ale Republicii Populare Române".

Asadar, sărbătorirea Zilei Armatei Române îşi are geneza într-un act normativ emis la o distanţă temporală de 129 de ani de la momentul creării primei armate române moderne.

Din 1830, anul înfiinţării armatei române moderne, şi până în anul 1951, în tradiţia românească nu a existat o zi dedicată exclusiv sărbătoririi faptelor de arme ale poporului.

La 2 octombrie 1951 a fost sărbătorită pentru prima dată Ziua Forţelor Armate ale Republicii Populare Române, iar din anul 1959 a fost stabilită ca zi aniversară ziua de 25 octombrie.

Aflată în centrul atenţiei publice, mai ales după Războiul de Independenţă (1877-1878), Armata Română a participat anual la manifestările prilejuite de Ziua Înălţării Domnului, devenită Ziua Eroilor după Primul Război Mondial, şi la cele dedicate Zilei Naţionale.

Data de 25 octombrie a fost oficializată ca simbol al tuturor bătăliilor şi eroilor neamului românesc şi s-a impus mentalului colectiv naţional, întipărindu-se în sufletele românilor ca zi în care ţara îşi sărbătoreşte armata şi pe cei care au fost în slujba ei.

De ce s-a ales această dată de calendar pentru a deveni “Ziua Forţelor Armate ale Republicii Populare Române"? Căutând răspunsurile, vom intra în labirintul logicii politice a momentului emiterii sus-numitului decret.

În logica politică a Decretului Prezidiului Marii Adunări Naţionale, data de 25 octombrie este ziua când în România se sărbătoreşte Armata Română, pentru că la 25 octombrie 1944 armata a eliberat de sub ocupaţia horthystă Transilvania de Nord.


Sărbătorirea Zilei Armatei în lume s-a instituit, în mod diferenţiat, de la o ţară la alta, după Primul Război Mondial, cu scopul de a oferi societăţii civile posibilitatea evocării faptelor de arme sau evenimentelor hotărâtoare din viaţa fiecărei oştiri. De regulă, aceste zile au fost stabilite în corelaţie cu momentele semnificative din istoria modernă şi contemporană a fiecărei ţări în parte.

Armatele statelor occidentale, cu excepţia Franţei şi Italiei, nu au stabilită o dată anume ca sărbătoare a armatei. Franţa îşi sărbătoreşte armata la 11 noiembrie (ziua armistiţiului dintre Aliaţi şi Germania - 11 noiembrie 1918), iar Italia la 4 noiembrie (data semnării armistiţiului de la Villa Giusti - 4 noiembrie 1918).

În legătură cu “eliberarea ultimei brazde de pământ românesc” la 25 octombrie 1944, s-a acreditat că acea zi decisivă a ultimei mari bătălii a celui de Al Doilea Război Mondial pe teritoriul românesc a fost în mod special aleasă pentru a coincide cu ziua de naştere a Majestăţii Sale Regele Mihai I. Armata Română ar fi ţinut să elibereze ultimul loc ocupat din ţară, drept omagiu zilei de naştere a regelui (comandantul suprem), aceasta devenind, astfel, şi Ziua Armatei.

Dar, la momentul respectiv, Armata Română era integrată Frontului de Vest al Armatei Roşii şi pusă sub ordinele Înaltului Comandament Militar Sovietic. Acel comandament care a ordonat, împotriva oricăror considerente de gândire strategică şi ignorând toate regulile tactice militare de ducere a războiului, angajarea bătăliei de la Oarba de Mureş, care a devenit cel mai tragic moment din istoria celui de-al Doilea Război Mondial, un adevărat “Katin” pentru armata română. Două divizii au fost masate sub tirul inamic pe un front de numai 400 de metri. Ordinul criminal de a ataca frontal şi fără sprijin de artilerie Dealul Sângeorgiu din zona Iernut a fost dat de comandantul rus, generalul Trofimenco, căruia i se subordona Armata a 4-a română. În luptele pentru cucerirea poziţiilor germane de pe deal, puternic organizate genistic şi apărate de către Divizia 8 Cavalerie SS germană, au căzut peste 11.000 de ostaşi români din Diviziile 9 şi 11 Infanterie române din Corpul 6 Armată. Atacul a avut loc între 22 şi 25 septembrie 1944.

Ofensiva pentru eliberarea părţii de nord-vest a României, începută la 9 octombrie 1944, a fost inclusă în operaţiunea ofensivă „Debreţin”, planificată şi condusă de Înaltul Comandament Sovietic, obiectivele acesteia fiind atinse în data de 25 octombrie 1944, când au fost eliberate localităţile Carei şi Satu Mare.

Pentru eliberarea oraşului Carei a fost concepută o mare manevră de învăluire, cu patru divizii din Corpul 6 Armată, care urma să nimicească inamicul din zona oraşului, în timp ce Corpul 2 Armată împreună cu Divizia 11 Infanterie aveau să atace de la sud rezistenţa inamicului din Satu Mare. Atacul a început în seara zilei de 24 octombrie, iar în dimineaţa zilei de 25 octombrie a fost eliberat ultimul oraş românesc de la graniţa de vest. Semnificaţia victoriei este dată de eliberarea teritoriului naţional ocupat temporar în urma Dictatului de la Viena din 30 august 1940.

Victoria asupra trupelor germane şi ungare pe teritoriul românesc a fost câştigată de 525.702 soldaţi români, începând cu 23 august 1944. Dintre aceştia, 58.330 au fost declaraţi morţi, raniţi sau dispăruţi în luptă. Numarul total al pierderilor inamicului s-a ridicat la peste 72.937 de soldaţi.

Ziua Armatei Române este legată efectiv şi afectiv de Transilvania, leagănul genezei şi evoluţiei istorice a poporului român, de obiectivele şi sentimentele Armatei Române, care au vizat întotdeauna îndeplinirea idealurilor naţionale: unitate, independenţă, suveranitate, integritate teritorială.

Cu un efectiv total de peste 538.536 de luptători, din care au pierit peste 169.822 de eroi, armata română, care a parcurs peste 1.700 de km de la Marea Neagră până în cadrilaterul Boemiei, a eliberat peste 200.000 km pătraţi de sub ocupaţie străină (România, Ungaria, Cehoslovacia şi Austria), a traversat prin lupte grele circa 20 de masivi muntoşi, a forţat 12 cursuri mari de apă şi a eliberat peste 3.821 localităţi, dintre care 53 de mari oraşe. Ostaşii români au provocat inamicului pierderi echivalând cu 15 divizii.

Pe frontul de vest, efortul economic al României a atins fabuloasa sumă de 1.120.000.000 dolari, ceea ce însemna de patru ori bugetul României pe exerciţiul financiar 1937-1938. Zilnic, contribuţia României în războiul antihitlerist a fost de aproape 5 milioane de dolari.

La 9 mai 1945, când războiul a luat sfârşit cu victoria Naţiunilor Unite - armata română se găsea în apropiere de Praga şi în estul Austriei, prezentându-se cu un bilanţ bogat de luptă, şi s-a întors în ţară cu steagurile de luptă acoperite de glorie nemuritoare, trecând pe sub Arcul de Triumf ca o armată biruitoare, care şi-a făcut datoria faţă de patrie şi poporul său, precum şi faţă de alte popoare.

Deşi victorioşi pe câmpul de luptă, ostaşii Armatei Române aveau să suporte consecinţele unui proces de transformare bazat pe realităţile postbelice. Supravieţuitorii au fost mult timp ostracizaţi şi marginalizaţi, în mod deosebit cei situaţi în afara graniţelor României, pentru vina de a fi luptat pentru apărarea teritoriului naţional.

Dacă poate fi mai potrivită o altă dată istorică importantă ca zi a Armatei Române, este o problemă în legătură cu care istoricii ar putea să documenteze decidenţii politici, ţinând seama atât de contribuţia militară la făurirea şi apărarea statului naţional unitar, cât şi de tradiţiile poporului român privind cinstirea memoriei eroilor neamului.

Nu putem încheia această evocare fără a face o paralelă între tradiţiile militare seculare ale poporului român şi condiţia prezentă a ceea ce mai reprezintă Armata Română.

Drumul de la o “oaste de ţară”, făurită în secole şi afirmată ca temelie statală în războaie de necesitate naţională (1877-1878; 1916-1919; 1941-1945), până la un corp expediţionar, cu misiuni în teatre de operaţiuni la mii de kilometri de România, a fost atât de scurt şi de rapid parcurs încât clasa politică şi capii puterilor statului nu au avut răgaz de dezmeticire şi reflecţie asupra rosturilor unei viitoare Armate Române.

General (r) Aurel Rogojan

joi, 23 octombrie 2014

STELIAN DRONDOE

 

Speranta moare ultima!
Referitor la ultimele evenimente  si comentarii din mass-media,despre regina coruptiei,suspendarea presedintelui,referendumul pentru demitere etc., despre toate acestea, incerc sa prezint cateva comentarii personale. Publicarea lor ar constitui
un bun  prilej de reflectii si dezbateri pe aceasta tematica. 
     In toate cazurile, nu putem sa dam vina  pe cineva anume,pe o anumita persoana,politician sau pe cineva din societatea civila, oricate capete vor cadea urmare ultimelor anchete si chemari  la parchete...
     Raspunsul nu poate fi decat unul singur: pluripartidismul specific romanesc,cu  toate nuantele lui ,mai bine zis, sistemul creat de acesta,poate fi socotit regina sau regele coruptiei ,sau a tuturor neimplinirilor din Romania .
     Pluripartidismul,sistem  atat de necesar pentru orice societate democratica, in cazul Romaniei,s-a dovedit a fi flagelul care a distrus  aceasta tara minunata  si bogata.
     Dupa evenimentele din decembrie 1989,fara o strategie clara,pluripartidismul din Romania, nu a fost altceva decat constituirea de partide ca organizatii politice,de tipul gastilor ,pe cartiere,localitati, judete pana la nivel central,ministere, agentii nationale etc.Asa au aparut baronii locali,judeteni,centrali,pe ministere si agentii.Cine a ajuns la putere a facut legea, iar cine i-a succedat a continuat mecanismul,proces care va mai continua.Acest aspect a fost posibil intrucat nu a existat nici o strategie de dezvoltare, fiecare a facut ce a vrut, context in care legea se interpreteaza si se aplica dupa bunul plac al politicienilor. Nu a existat si nici nu exista  inca un filon national la partidele care conduc Romania. Oare conducerea de catre partide a societatii mai rteprezinta o garantie? Oare trebuie gasita alta cale democratica? Oare partidele nu sunt altceva decat organisme politice care sa exploateze pe naivi?
    Asa se face ca in prezent, urmare distrugerii economiei, Romania si-a pierdut obiectul muncii si deprinderea de a munci, iar singura sansa de castig nu a mai ramas decat deturnarea banului public si spaga din orice servicii. Asa se explica goana tuturor de  a intra in politica.
    Atat timp cat numirile in functii se fac doar pe criterii politice si nu pe competente, degradarea scarii valorilor va continua. Se impune neaparat instituirea de proceduri, asemenea celor din aviatie, pentru orice segment de activitate din societate. Altfel degradarea se va adanci, probabil pana in 2050, poate si mai tarziu, daca luam in considerare ca  marile transformari se obtin odata la o suta de ani, luand in calcul anii de referinta 1848 si 1948.Pana atunci ne vom toca intre noi si probabil,candva, trebuie sa apara o generatie moderna, acelei  ere pasoptiste, lipsita de prejudecati, cu un ADN  curat si performant, curatat de camelonisme, slavisme, turcisme si intrigi.Suntem un popor unicat, singurul popor latin de religie ortodoxa si se pare ca ne-am invatat sa avem un tatuc care sa ne conduca, sa ne poarte de grija, sa ne plangem la vreo inalta poarta, daca nu la vreun licurici, mare sau mic, sa ne dusmanim intre noi etc. Chiar noi nu ne putem conduce?Trebuie sa apelam tot timpul la cineva din exterior sa ne faca dreptate? Ne-am invatat oare sa fim robii comisarior,cand din est,cand din vest? Unde sunt programele partidelor? Unde  este strategia nationala?Cred ca de aici trebuie sa plecam,daca vrem sa facem ceva in aceasta tara.Comunistii atat de contestati,aveau planuri de dezvoltare.Fara ele ,nici ei nu puteau face nimic.Este ca si cum vrem sa facem o uzina , dar nu avem schita, proiectia ei.Dar pana in 2050 avem suficient timp. Trebuie sa cladim cu totii un sistem nou democratic, in folosul tuturor,bazat pe demnitate,cinste,competenta,responsabilitate si cu filon national.Legea sa fie lege pentru toti,sa fie repus in functiune statul de drept,sa existe cu adevarat separatia puterilor, sa ne mentinem cu orice pret suveranitatea si independenta,sa nu ajungem o colonie si sa fim priviti doar ca o piata de desfacere.Globalizarea si mondializarea trebuie sa ne pastreze identitatea , traditiile ,diversitatea si specificitatea noastra ca natiune,popor si neam.Pentru ca suntem cu totii diferiti,din fericire.Viata ,ca societate omeneasca ,este frumoasa  prin diversitatea de natiuni si traditii,flora este minunata prin diversitatea de flori, iar fauna este minunata prin diversiatea de tot felul de vietati, pasari si animale.Orice natiune,fie ea cat de mica,reprezinta un unicat in diversitatea ei.


 Daca ne uitam de-a lungul istoriei noastre, Romania a avut o perioada foarte scurta de oarecare democratie,  intre anii 1859-1864 (perioada de incercare a lui Al.I.Cuza de a reforma statul, n-a putut insa de oligarhii si baronii de atunci, a dizolvat toata Adunarea si a domnit autoritar ca sa poata guverna si implicit sa reformeze statul, fapt pentru care a fost inlaturat de la putere), apoi 1866-1938 (perioada regalitatii, Carol, Ferdinand, Carol al II-lea, buni diplomati au reusit sa tina asupra lor puterea ,insa spre sfarsitul perioadei interbelice, coruptia, santajul, asasinatul politic ajunsesera la un niverl ridicat situatie care l-a determinat pe Carol al II-lea sa dizolve parlamentul si partidele politice, conducand autoritar. Datorita conditiilor geopolitice si geostrategice, acest rege nu a rezistat decat 2 ani, pana in toamna lui 1940. Apoi perioada 1940-1947, perioada regelui Mihai, a fost imbinata cu dicatura militar-legionara, a maresalului Ion Antonescu. Apoi a urmat perioada comunista,cu bunele si relele ei.Si, in sfarsit, anii 1990 - prezent, istorie se repeta, oligarhia falimenteaza statul ducandu-l spre disparitie - coruptie ,distrugerea economiei,cu tendinte de regionalizare, destramare, urmarind atat propriile interese cat si a altor entitati straine.
     
          Pentru salvarea statului, avem nevoie de o noua generatie de tineri oameni politici,nu politicieni, care sa promoveze demnitatea, virtutea, calitatea, competenta, cinstea, onoarea. Fara valori, totul va cadea, exemplul - Imperiul Roman care s-a autodistrus prin degradare morala.

    Trebuie retinut de toti oamenii politici faptul ca Romania este a tuturor romanilor,a tuturor celor care au trait,muncit si luptat pentru aceasta tara,a tuturor acelora care traiesc si muncesc in prezent pe aceste meleaguri si a tuturor acelora care se vor naste.
     Un om cand se naste, nu poate sa-si aleaga parintii,rudele ,localitatea,regimul politic si nici gruparea politica care sa-l ocroteasca.Ceea ce asteapta de la societate, este numai sa i se respecte dreptul la viata,la munca, pentru o dezvoltare multilaterala, fizica si intelectuala, pana la adanci batraneti, potrivit propriului sau ADN, pentru ca el este acela care va duce mai departe faclia neamului romanesc, asa cum si inaintasii sai au dus-o pentru el. 
Si totusi trebuie sa ramanem optimisti.Speranta moare ultima.    

C U G E T A R E
    Viata si  Sanatatea oamenilor nu este darul sistemului politic care guverneaza tara la un moment dat.Viata,acest dar divin minunat, nu trebuie sa devina o POVARA..
       Statele care in decursul istoriei au tot copiat diferite modele,constituie o prada usoara intrucat marile puteri si imperii,in functie de interesul lor,pun la cale tot felul de strategii pentru ca bogatiile acestor state sa fie deturnate,sa fie preluate sub o forma sau alta a cooperarii sau integrarii,a facilitarii intrarii acestora in tot felul de organisme politice si economice,mizand tot mai mult pe faptul ca ele nu au o constientizare a propriilor interese nationale si nici a propriilor lor identitati..
       Este ca si cum ai fi proprietarul unei imense bogatii,dar nu esti constient ca o ai si nici nu sti sa o administrezi cum se cuvine .In acest context esti o prada usoara pentru cei ce se pricep sa tot adune ,sa faca imperii si sa le administreze in interesul lor..
       Cazul Romaniei este un graitor exemplu.Edificatoare este istoria sa framantata.O scurta incursiune in istorie , incepand cu rascoala lui Tudor Vladimirescu din 1821 si pana in prezent,ne releva aceasta stare de fapt si de drept.

      

RUGA  

Daca la un moment dat, la sfarsitul vietii, devenim tarana,
Intr-un timp nedefinit
La ce bun atata ura,
Intr-un stres  neintrerupt?

 

Viata-i pentru a fi traita
In creatie, liniste si pace.
Intr-o libertate deplina si eterna
Nu pentru a crea asuprire si bezna.

 

Omule politic, politician,..oricine ai fi
Cand esti la putere, nu uita
Ca si viata ta este ca o clepsidra.
Ma intreb adesea: Ce te impiedica sa faci numai fapte bune, zi de zi?

 

Societatea omeneasca nu este creata asemenea unui lant trofic.
Este un dar divin.
Sa ne aparam mereu unii pe altii
Nu sa ne asuprim si dusmanim.

 

Sa ne amintim mereu
Ca moartea-i vesnica,eterna,
Pana nu devenim tarana,
Ce ne impiedica sa avem o comportare demna? 

” A D E V A R U R I I G N O R A T E ”

Constantin Radulescu Motru ---   Adevaruri ignorate

Constantin Radulescu Motru  (1866 - 1957 ) este unul dintre putinii creatori de sistem filozofic din Romania. Insemnarile sale memorialistice, redactate incepand cu anul 1943,cand savantul implinise 75  de ani,constituie o impresionanta fresca a  vietii culturale,sociale, stiintifice  si politice romanesti din veacul trecut si din prima jumatate a secolului nostrum. La  3 februarie1946,savantul consemna –” Peste 50 de ani, nu mai tarziu,cele publicate  sau crezute de mine si de oamenii din timpul meu vor destepta din nou interesul publicului romanesc...  Si atunci,cand publicul romanesc va respira din nou ,intr-o dimineata senina,va rasari in el dorinta de a continua acele incepute de noi si ma va citi cu aceeasi bunavointa cu care am fost citit in cursul vietii mele,timp de 40 de ani. Atunci vocatia mea pe pamant`va fi indeplinita”.Legat  de problema  finalitatii spirituale  romanesti,in forma ei cea mai restransa, pentru moment, este sufletul poporului roman, in acord sau in dezacord cu sufletul   burghez, De solutia  pe care oamenii de stiinta o vor da  acestei probleme, depinde orientarea noastra  politica si culturala in viitor. Suntem noi romanii, deopotriva, inruditi sufleteste cu burghezii occidentali?Atunci ceea ce ne ramane de facut, este sa aplicam principiile lor politice si economice in mod sincer, inlaturand, pedepsind chiar cu brutalitate toate apucaturile care ne departeaza,vom fi burghezi sinceri , nu de parada. Suntem noi romanii deopotriva , straini sufleteste de burghezii occidentali,atunci ceea ce ramane de facut, este ca inainte de a copia legi si institutii burgheze,sa incepem prin a ne studia pe noi insine, ca sa vedem cine suntem si ce putem. Rusine nu este pentru poporul care se stie deosebit sufleteste de popoare glorioase si puternice, dar este rusine pentru poporul care n-are curajul sa-si cunoasca firea si destinul.” Daca nu luam in cansiderare cele gandite si afirmate la timpul sau de marele savant, atunci si pe mai departe, in viitor ,ne vom ”toca” intre noi ,vom continua sa ”orbecaim”  pe toate drumurile si  ne vom afunda in ”mizerii” de tot felul,punand in  mare primejdie generatiile viitoare, insusi poporul roman. Legat de acest context, in clipele de fata , apreciez ca, insemnarile marelui savant,pot reprezenta  un serios  si important moment de reflectie pentru poporul  roman.
 A sosit momentul de mare reflectie pentru poporul roman !


UNITATE SI IZBANDA! b,op,f2s3Buc.
  

I N F O R M A R I ! P A R E R I ! C O N C L U Z I I !

       Preluare Filiala sector 6 Bucuresti 

            În perioada 17-18 octombrie a.c. am participat la desfăşurarea lucrărilor Consiliului Naţional al Reprezentanţilor SCMD – 2014, care în conformitate cu decizia Comitetului Director din 02.10.2014, urma să dezbată şi să aprobe modificările Statutului SCMD şi prorogarea (prelungirea) exercitării atribuţiilor conducerii centrale a SCMD, în condiţiile în care în mod statutar şi legal mandatul acesteia a încetat şi ar fi trebuit reînoit în luna august.
            Din atitudinile semnalate pe timpul lucrărilor, am înţeles că reprezentanţii unor filiale nu au înţeles care a fost obiectivul stabilit acestui CNR sui-generis, sau nu au fost pregătiţi să participe în mod serios la dezbateri fie din necunoştinţă de cauză, şi asta pentru că în mod oficial nu le-a fost prezentată nicio alternativă la propunerile Biroului Operativ Central (BOC), fie au fost decişi de la început să accepte necondiţionat propunerile mai sus amintite.
În consens cu ceilalţi reprezentanţi ai Zonei de Vest (Arad, Ineu şi Reşiţa, singurele filiale acceptate la CNR deoarece mai au – încă - peste 15 membri) şi alături de alte filiale din ţară - dar  mai puţine decât cele care au optat pentru varianta BOC - am încercat să promovăm un cu totul alt fel de statut al SCMD, pornind de la următoarele deziderate:
1.Eliminarea drepturilor suplimentare ale membrilor fondatori;  în contradicţie cu prevederile Constituţiei României, ce stipulează egalitatea în drepturi a tuturor cetăţenilor, prin Statutul în vigoare se prevede ca numai membrii fondatori să aleagă componenţa organelor de conducere ale sindicatului.
2.Lărgirea componenţei organelor centrale de conducere ale SCMD, astfel încât activitatea lor, prin cooptarea unui mai mare număr de membri, inclusiv de la nivelul filialelor,  să fie mai strâns legată de adevăratele probleme şi preocupări ale militarilor în rezervă şi în retragere din întrega ţară.
3.Creşterea rolului filialelor în viaţa şi activitatea SCMD, dar şi a localităţilor de dizlocare.

Obiectivul 1. a fost atins, dar practic este singura reuşită a celor care doreau o reformare reală a SCMD.

Celelalte obiective au fost respinse în mod democratic, prin votul majorităţii celor prezenţi, ceea ce înseamnă că prevederile actualului statut, cu mici modificări de formă şi nuanţă, au rămas în vigoare.
Interesant de remarcat este finalul lucrărilor CNR, când după aprobarea rând pe rând a fiecărui articol al Statutului, s-a decis la fel de democratic să nu fie aprobat Statutul ca atare, deoarece un asemenea demers ar fi dus la desfiinţarea SCMD.
În aceste condiţii, situaţia este următoarea:
1.Prevederile actualului Statut rămân în vigoare, cu tot cu prevederile nelegale şi anticonstituţionale, care atacate în instanţă pot avea ca rezultat declararea ca nule  hotărârile SCMD în care au fost implicaţi membrii fondatori sau cei desemnaţi de aceştia ;
2.Amânarea adoptării unui nou statut, indiferent de formă şi conţinut, până la „calendele greceşti”;
3.Prelungirea componenţei şi exercitării atribuţiilor de către actuala conducere până la o dată nedeterminată şi posibilitatea de a avea alegeri ale organelor centrale ale SCMD la o dată apropiată de paştele unor nobile patrupede.

Acestea fiind spuse, rămâne o singură întrebare : de ce ne-am mai adunat la Alba Iulia pe banii sindicatului?
Şi un singur răspuns: pentru eternalizarea actualei conduceri a SCMD !

               Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
          Vicepreşedinte coordonator pentru Zona de Vest 
              Col.(r) Radu AROMÂNESEI

          ...ESTE SĂ NU O MAI AŞTEPTE !
Publicat de Radu Aromanesei 


SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE (SCMD)
Consiliul National al Reprezentantilor (CNR)
Alba Iulia, 17 - 18.10.2014


                                                                          

REZOLUTIA
Intrunit statutar la Alba Iulia in zilele de 17-18.10.2014, CNR al SCMD a adoptat urmatoarele hotarari:
1.  Se proroga componenta si activitatea actualului Comitet Director pana la viitorul CNR, convocat pentru luna noiembrie 2015;
2.  S-a acceptat punctul de vedere al Departamentului Juridic al SCMD prezentat de d-na Col (r) Caloian Monica, privind unele riscuri referitoare la evolutia SCMD.
3.  Modificarile la Statut, votate pe articole, vor fi transmise tuturor filialelor pentru a fi analizate si a se face eventuale noi propuneri, pana la CNR care va da votul final pe Statut. Votul final pe Statut va fi dat la CNR convocat ca urmare a aparitiei Legii sindicatelor sau, in mod obligatoriu, cu o luna inainte de expirarea termenului de 4 ani de la intrarea in vigoare a Legii 62/2011.
4.  Pana la CNR 2015, Departamentul Juridic al SCMD, in cooperare cu filialele, va armoniza ROF cu prevederile articolelor modificate si completate la proiectul de Statut.
5.   Raspunsul dat d-nei Lt Col (r) Cobuz Elena, ramane identic cu cel dat anterior de CNR  2011 - 2013.
6.  Raportul Comisiei de Cenzori va fi trimis tuturor filialelor.
7.                  Bugetul pentru anul 2015, nefiind prevazut a fi discutat in acest CNR, se vor aplica prevederile bugetare aprobate la CNR 2013.
               Aceasta rezolutie a fost adoptata de membrii CNR cu 58 de voturi.

STATUTUL
SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE (SCMD)

CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE
Art.1    Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) este o organizație cu personalitate juridică, înscrisă în registrul special al sindicatelor  în temeiul prevederilor Legii 54/2003, a Sentinței nr. 83/18.08.2009 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti și a prezentului STATUT, ce reunește, pe linia liberului consimțământ, cadre militare în rezervă din MApN, MAI si alte structuri, diponibilizate conform OG. nr. 7/1998  dar și a altor acte normative conjucturale, alte categorii de personal asimilat, precum şi soţul supravieţuitor sau urmaşii beneficiari de pensie care aderă la statutul, scopul și obiectivele sindicatului, care dobandesc calitatea de membri de sindicat, în condițiile prezentului statut.
Art.2    Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate este o organizație sindicală independentă, apolitică, constituită democratic, prin voința exclusivă a membrilor săi, în strictă conformitate cu prevederile  legale în vigoare.
Art.3    Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate este independent față de partidele politice, de organele de stat ale puterii, administrației, justiției, de alte formațiuni ale sistemului instituțional politic precum și de orice alte structuri ale Guvernului României.
Art.4    Principiile fundamentale ale organizării și funcționării Sindicatului sunt: respectul față de lege, unitatea de acțiune, loialitatea și disciplina sindicală, democrația, solidaritatea, onoarea și demnitatea militară, exprimarea liberă și respectul opiniilor.
CAPITOLUL II – SCOPUL CONSTITUIRII, OBIECTIVE,  DENUMIREA ȘI SEDIUL
Art.5     SCMD are drept scop apărarea drepturilor prevăzute de legislaţia internă şi internaţională, în pactele şi tratatele la care România este parte, a tuturor categoriilor de militari.
Art.6    Obiectivele principale ale SCMD sunt:
a)   realizarea unității și forței de acțiune ale membrilor săi pentru punerea în valoare și apărarea drepturilor, libertăților, intereselor legale și legitime ale tuturor categoriilor de militari;
b)   acționarea prin toate mijloacele legale pentru îmbunătățirea protecției sociale a cadrelor militare de toate categoriile, pentru respectarea, promovarea și apărarea drepturilor și intereselor lor sociale, economice și civile;
c)    asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor  fundamentale ale cadrelor militare disponibilizate, în rezervă sau în retragere:
1.    dreptul la muncă și la veniturile ce li se cuvin pentru munca   prestată, conform prevederilor Constituției și Codului Muncii, fără nicio îngrădire, până la vârsta standard prevăzută de lege;
2.    dreptul la asistența medicală gratuită, conform Statutului cadrelor militare si  Statutului poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special;
3.    dreptul la pensie militară de stat decentă, în raport cu munca depusă, greutățile, privațiunile, riscurile, sacrificiile personale și familiale suportate în cariera militară.
d)   susținerea de negocieri cu reprezentanții Guvernului, Președenției, Parlamentului României, ai sindicatelor de resort și comisiilor parlamentare de specialitate, pentru respectarea drepturilor legal cuvenite și pentru soluționarea revendicărilor  și problemelor care intră în competența acestora, inclusiv soluționarea propunerilor de decorare și avansare în grad a membrilor de sindicat, cadre în rezervă și retragere;
e)    participarea la realizarea dialogului social cu Guvernul României, pentru asigurarea climatului de pace socială;
f)     păstrarea și promovarea glorioaselor tradiții ale Armate Române şi ale structurilor de ordine publică şi securitate naţională reprezentate;
g)   restabilirea drepturilor legale ale membrilor în toate cazurile în care se constată că acestea au fost încălcate prin abuzuri, acte ilegale, imorale și netemeinice;
h)   acordarea de asistență juridică membrilor de sindicat în cauze care-i vizează;
i) conlucrarea cu toate organizațiile si organismele interne si internaționale, care luptă în spiritul democrației pentru îndeplinirea aspirațiilor de libertate și dreptate sociala ale tuturor categoriilor sociale;
j)      conlucrarea nemijlocită cu Ministerul Apărarii Naționale și celelalte ministere de resort pentru aplicarea prevederilor legale referitoare la cadrele militare în rezervă și în speță la cadrele militare disponibilizate pentru perfecționarea permanentă a acestor prevederi
k)   asigurarea protecției liderilor de sindicat și delegaților sindicali, atât pe durata mandatului lor cât și după expirarea acestuia;
l)constituirea de fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor săi;
m) alte scopuri legale stabilite prin rezoluții sau hotârâri ale organelor proprii de conducere;
m)poate adresa autorităților publice competente, potrivit Art.74 alin (p) din Constituție, propuneri de legiferare în domeniul sau în interesul sindicatului;
n)   respectarea Declarației universale a drepturilor şi libertăţilor  fundamentale ale omului și a celorlalte norme în domeniu.
Art.7    Denumirea este Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, denumit in continuare SCMD.
Art.8    Sediul social al SCMD este în strada Bogota, Nr. 6, Sector 1, Bucureşti. SCMD poate constitui filiale în țară și străinătate, unde locuiesc persoane care îndeplinesc condițiile și aderă la obiectivele și statutul său. De asemenea SCMD se poate afilia la orice federație și confederație sindicală din țară și străinătate, în condițiile legii și ale prevederilor prezentului statut.
Art.9    Pentru înfăptuirea obiectivelor sale, SCMD va acționa prin următoarele mijloace specifice luptei sindicale:
a)   negocierea, medierea, concilierea;
b)   interpelarea Guvernului României, a ministerelor de resort, purtarea de tratative cu acestea în cazul în care hotârârile luate contravin sau afectează negativ drepturile legale sau statutare ale membrilor de sindicat;
c)    manifestul, petiția, protestul, întrunirea, demonstrația;
d)   sesizarea organelor de procuratură și justiție cu privire la activitățile persoanelor juridice sau fizice în cazul de încălcare a drepturilor membrilor de sindicat;
e)    colaborarea cu instituții publice și organizații neguvernamentale în vederea demascării și combaterii abuzurilor, corupției și încălcării drepturilor şi libertăţilor omului;
f)     organizarea şi participarea  la dezbateri în mass-media pe probleme specifice.
CAPITOLUL III - MODUL DE DOBÂNDIRE ȘI ÎNCETARE A CALITĂȚII DE MEMBRU
Art.10                        SCMD este constituit din membri şi membri de onoare.
(1)    Pot fi membri ai SCMD, în rezervă sau în retragere din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională , alte cadre militare în rezervă sau în retragere, precum şi membri de familie (soţ, soţie, copii majori), care beneficiază de pensie de urmaş, în următoarele condiţii:
a)     aderă la statutul, la scopurile şi la obiectivele sindicatului;
b)    plătesc la timp cotizaţia de membru.
(2)    Calitatea de membru al sindicatului este atestată prin legitimaţia tip eliberată de filiale, cu semnătura preşedintelui filialei şi ştampila acesteia.
(3)   Membrii de onoare sunt  membri care s-au remarcat în îndeplinirea scopului şi obiectivelor sindicatului. Calitatea de membru de onoare este acordată unor personalităţi ale  vieţii social-economice din ţară sau din străinătate, care şi-au adus o contribuţie importantă la realizarea scopului şi obiectivelor sindicatului.
(4)              Calitatea de membru de onoare se acordă de Comitetul Director al SCMD, împreună cu Diploma şi carnetul de atestare, ca semn al înaltei aprecieri a activităţii desfăşurate.
(5)    Calitatea de membru/membru de onoare este inalienabilă.
(6)     Retragerea din sindicat nu presupune restituiri de drepturi asupra patrimoniului sindicatului.
Art.11                        
(1)    Activarea calităţii de membru SCMD se face pe baza adeziunii (cererii) tip, completată personal, care se depune la sediul filialei sau la sediul central al SCMD, odata cu dovada depunerii cotizatiei.
(2)                         Calitatea de membru încetează prin:
a.     deces;
b.    neplata cotizaţiei pe o durată mai mare de 12 luni;
c.     retragere;
d.    inscrierea în altă formaţiune sindicală
e.     excludere
(3)               Membrul de sindicat are dreptul să se autosuspende din SCMD pentru o perioadă de cel mult 2 ani, fără a pierde calitatea de membru al organizaţiei. După trecerea acestei perioade  va face cerere de prelungire a autosuspendării sau de încetare a suspendării, în caz contrar fiind considerat în mod automat retras din sindicat.
CAPITOLUL IV - DREPTURI, ÎNDATORIRI, RECOMPENSE ȘI SANCȚIUNI

Secțiunea I - Drepturi
Art. 12
a)    să aleagă şi să fie ales în organele de conducere. Fiecare membru are dreptul la un singur vot;
b)   să participe la adoptarea şi aplicarea hotărârilor;
c)    să formuleze propuneri pentru ordinea de zi a Adunărilor Generale ale Filialei sau pentru şedinţele Comitetului Director si CNR;
d)   să emită, fără restricţii, in cadrul organizat al sindicatului, opinii cu privire la activitatea acestuia;
e)    să fie informaţi cu privire la activitatea organelor de conducere ale sindicatului;
f)     să beneficieze de consultanţă în problemele muncii sindicale, în problemele economice, juridice, sociale etc.;
g)    să participe la elaborarea şi dezbaterea proiectelor de acte normative de interes general sau pe domeniul de activitate;
h)   să formuleze contestaţii referitoare la sancţiunile disciplinare primite, pe care să le adreseze organelor competente;
i)      să propună programe şi acţiuni prin care să se realizeze scopurile sindicatului;
j)      să reprezinte filiala/sindicatul, cu acordul BO al filialei/Comitetului Director, la reuniuni interne sau internaţionale pe teme legate numai de sfera de activitate a sindicatului;
k)   să contribuie la publicaţiile sindicatului şi să propună spre publicare diferite lucrări;

Secțiunea II - Îndatoriri (obligații)

Art. 13. Membrii SCMD au următoarele îndatoriri (obligaţii):
a)    să respecte statutul sindicatului, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) si hotararile/deciziile organelor de conducere ale SCMD;
b)   să participe la activitatea sindicatului şi a organelor sale de conducere;
c)    să acţioneze pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor şi măsurilor stabilite de către organele de conducere. Membrii care nu sunt de acord cu unele hotărâri, nu sunt obligaţi să participe la îndeplinirea lor, dar se vor abţine de la orice acte potrivnice realizării acestora;
d)   să achite cotizaţia in cuantumul si la termenele stabilite de CNR;
e)    membrii de sindicat pot face parte din orice partid si orice ONG legal constituite, fara ca aceste activitati sa se desfasoare in interiorul SCMD si sa aduca prejudicii acestuia.

Secţiunea III – Recompense

Art. 14. La propunerea Preşedintelui sindicatului, Comitetul Director poate recompensa pe oricare din membrii SCMD ca urmare a activităţii deosebite desfăşurate în plan sindical.
Art. 15. La nivelul filialelor, la propunerea preşedintelui de filială, Biroul Operativ poate recompensa, din cota filialei, cu avizul Comitetului Director,  pe acei membri care s-au remarcat în mod deosebit în activitatea sindicală a filialei.
Art. 16. Cuantumul recompenselor şi procedura de acordare vor fi stabilite de Comitetul Director, în limita fondurilor disponibile
Secțiunea IV – Sancțiuni

Art. 17. Constituie abateri neindeplinirea obligatiilor statutare, precum si .incalcarea hotararilor/deciziilor organelor de conducere ale SCMD.
 Art. 18 Membrilor sindicatului care au săvârşit abateri, ori prin activitatea sau comportamentul lor aduc prejudicii imaginii sindicatului, funcţie de gravitatea faptelor, li se pot aplica, in conformitate cu procedurile prevazute in ROF, următoarele sancţiuni:
                   a). atenţionarea verbala sau scrisa;
                   b). avertisment;
                        c).suspendarea din calitatea de membru/funcţia deţinută;     
d). revocarea din funcţia detinuta;           
e). excluderea din sindicat

CAPITOLUL V - ORGANELE DE CONDUCERE SI EXECUTIE ALE SINDICATULUI

Art. 19 Organele de conducere si executie ale Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate sunt centrale si teritoriale.
 Organele de conducere sunt:
a) La nivel SCMD:
       Consiliul Naţional al Reprezentanţilor (CNR);
-         b) La nivel local:
-         Adunarea Generala a Filialei
Organele de executie sunt:
a)    La nivel SCMD:
-         Comitetul Director
-         BOC
-         Presedinte
b) La nivel local:
- BO al Filialei
- Presedintele Filialei
Art. 20. Consiliul Naţional al Reprezentanţilor este organul suprem de conducere al SCMD şi este constituit din:
-         membrii Comitetului Director;
-         membrii fondatori, cu obligatia ca acestia sa fie prezenti la lucrarile CNR;
-         preşedinţii filialelor;
-          
-         Art. 21. CNR are următoarele atribuţii:
-                               a). aprobă ordinea de zi şi problemele de procedură;
-         b). stabileşte şi alege compunerea numerică şi nominală a Comitetului Director, a Comisiei Naţionale de Etică şi a Comisiei de Cenzori;
-         c). alege  organele de executie ale SCMD prin vot secret;
-         d). hotărăşte asupra aplicării  sancţiunilor statutare;
-         e). stabileşte obiectivele şi strategia sindicatului pentru perioada următoare;
-         f). hotărăşte asupa petiţiilor, apelurilor şi propunerilor adresate CNR;
-         g). hotărăşte asupra afilierii sindicatului la organizaţii de profil pe plan intern şi internaţional;
-         h). aprobă schimbarea sediului social al SCMD;
-         i). aprobă nivelul cotizaţiilor membrilor SCMD;
-         j). analizează şi hotărăşte asupra activităţii desfăşurate de Comitetul Director, Comisia de Cenzori şi Comisia Naţională de Etică;
-         k). aprobă şi modifică statutul sindicatului:
-         l). validează excluderea membrilor;
-         n). revocă individual sau colectiv mandatele membrilor Comitetului Director;
-         o). stabileşte cota din cuantumul cotizaţiei ce revine filialelor;
-                 q). hotărăşte ce categorii de personal de specialitate poate fi remunerat , nivelul maxim al indemnizaţiilor. 
-         r) Aprobă bugetul şi activitatea economico-financiară a sindicatului;
-         s). adoptă hotărâri cu privire la înfiinţarea sau participarea la capitalul social al unor societăţi comerciale, care să asigure fondurile neceare funcţionării şi îndeplinirii scopului sindicatului;
Art. 22.
(1)                 Consiliul Național al Reprezentanților se convoacă  anual, la cererea Comitetului Director, în ședințe ordinare și, ori de câte ori este necesar, în ședințe extraordinare. Consiliul Național al Reprezentanților  poate fi convocat în şedinţă extraordinară la cererea Comitetului Director sau a unei treimi din numărul membrilor săi de drept. (de preluat in proiectul Timisoara)
(2)                 Consiliul Național al Reprezentanților este legal constituit dacă la ședință participă jumătate plus unul din numărul total al membrilor  de drept, deciziile adoptându-se numai în cazul votului majoritar al celor prezenți.
(3)                 Deciziile privind dizolvarea sau modificarea scopului sindicatului se adoptă cu o majoritate calificată de 2/3 din numărul total al membrilor Consiliului Național al Reprezentanților
(4)                 Convocarea Consiliului Național al Reprezentanților, cu precizarea datei, locului și ordinii de zi, trebuie făcută cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii acesteia, prin înștiințarea tuturor membrilor sindicatului.
Fiecare membru al Consiliului dispune de un vot egal în cadrul Consiliului Național al Reprezentanților
Art. 23. (1) Comitetul Director este organul de executie în perioada dintre şedinţele CNR şi este format din:
a). preşedintele sindicatului;
c). secretarul general;
d). vicepreşedinţi pe linie de specialitate
e).vicepreşedinti coordonatori pentru filialele grupate pe zone geografice.
(2). Membrii Comitetului Director sunt aleşi pe o perioadă de 4 ani.
 (3). Preşedintele sindicatului este şi preşedintele Comitetului Director.
(4). Comitetul Director se convoacă trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la o dată stabilită de Biroul Operativ Central. Convocarea precum şi comunicarea ordinii de zi a şedinţei se face prin sistemul de legături al sindicatului, cu cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii.
(5). Şedinţele Comitetului Director sunt statutar constituite prin participarea a minim jumătate plus unul din membrii săi, iar deciziile se adoptă cu majoritatea absolută a celor prezenţi. Vicepresedintii zonali pot delega la sedinta, in caz de necesitate, numai un presedinte de filiala din zona sa de responsabilitate.
Art. 24. Comitetul Director are următoarele atribuţii
a). Pune in practica si urmareste indeplinirea  hotararilor  stabilite de Consiliului Naţional al Reprezentanţilor;
c). stabileşte şi organizează departamentele de lucru ale SCMD;
e). stabileşte nivelul recompenselor ce pot fi acordate membrilor de sindicat;
f). asigură întocmirea bilanţului şi a bugetului sindicatului;
g). intocmeste si supune aprobarii CNR  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) a sindicatului;
i). infiinteaza si dizolva filialele sindicatului;
j). hotărăşte asupra propunerilor Biroului Operativ Central referitoare la  revocare a unor membri din birourile operative din teritoriu
Art. 25. (1).Biroul Operativ Central  (BOC) coordonează activitatea şi asigură conducerea curentă a sindicatului între şedinţele Comitetului Director, stabilind măsuri pentru realizarea în bune condiţii a hotărârilor Consiliului Naţional al Reprezentanţilor şi a deciziilor Comitetului Director.
             (2). Din Biroul Operativ Central fac parte:
- preşedintele sindicatului;
- - secretarul general;
- Vicepresedintele coordonator media
(3). Preşedintele sindicatului este şi preşedintele Biroului Operativ Central.
(4). Biroul Operativ Central se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie. Şedinţele BOC sunt statutare dacă participă  toti membrii săi.
5) Deciziile Biroului Operativ Central vor fi prezentate intr-un comunicat tuturor membrilor CD.
Art. 26. Biroul Operativ Central are următoarele atribuţii:
a). duce la indeplinire deciziile CD;
b1)organizează şi coordonează activitatea curentă a sindicatului;
b). coordonează activitatea birourilor operative teritoriale;
c). propune Comitetului Director revocarea de membri ai birourilor operative din teritoriu, în cazul manifestării unor disfuncţionalităţi majore;
e). coordonează activitatea secretariatului general
Art. 27
(1)                  Controlul gestiunii patrimoniului sindicatului este asigurat de o Comisie de Cenzori, formată din trei membri, aleși de Consiliul Național al Reprezentanților, pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși, iar cel puțin unul dintre ei va trebui să fie contabil autorizat sau expert contabil. Comisia de Cenzori întocmește rapoarte pe care le prezintă Comitetului
Director sau Consiliului Național al Reprezentanților ori ce câte ori este necesar.
(2)                 Comisia își alege din rândurile sale un președinte validat în funcție de Consiliul Național al Reprezentanților.
(3)                 Comisia verifică în mod deosebit activitatea financiară a sindicatului, modul cum sunt gospodărite fondurile bănești și bunurile materiale.
(4)                 Comisia de Cenzori realizează cel puțin două acțiuni de verificare pe un an sau, ori de câte ori consideră necesar, acțiuni la care trebuie să participe cel puțin doi membri.
(5)                 În timpul controlului, membrii comisiei beneficiază de decontarea cheltuielilor
ocazionate de această activitate. Președintele Comisiei de Cenzori va primi o indemnizație stabilită de Comitetul Director.
Art. 28 Comisia Naţională de Etică şi Disciplină (CNED)
(1)                        CNED este organul de jurisdicţie internă a SCMD, care se întruneşte  în şedinţă de lucru anual şi la nevoie;
(2)                        Este aleasă de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor pentru un mandat de 4 ani şi este alcătuită din 5 membri.
(3)                        Comisia Naţională de Etică şi Disciplină se compune din: preşedinte,  vicepreşedinte, secretar şi membri. Aceştia sunt aleşi în prima şedinţă ordinară a comisiei, după desemnarea membrilor săi, iar preşedintele CNED trebuie să aibă pregătire juridică
(4)                         Activitatea CNED se desfăşoară în baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare propriu, aprobat de Comitetul Director;
(5)                        Comisia Naţională de Etică şi Disciplină are următoarele atribuţii:
a.    urmăreşte respectarea şi aplicarea corectă a statutului SCMD şi a ROF de către toate structurile organizatorice şi toţi membrii sindicatului;
b.    sesisează organele de conducere ale SCMD cu privire la hotărârile nestatutare ale structurilor organizatorice ale sindicatului;
c.     cercetează, analizează şi constată, la sesizare sau din oficiu, cazurile de încălcare a legilor sau a statutului de către membrii organelor de conducere ale structurilor organizatorice ale sindicatului sau ale membrilor săi şi informează oportun Biroul Operativ Central şi Comitetul Director, propunând măsuri statutare;
d.    soluţionează contestaţiile împotriva măsurilor de sancţionare aplicate de Birourile Operative, Adunările Generale ale Filialelor, Biroul Operativ Central sau Comitetul Director;
e.     hotărârile CNED pot fi contestate la Comitetul Director sau la Consiliul Naţional al Reprezentanţilor, după caz;
f.      concluziile, analizele, constatările  şi rezultatul verificărilor efectuate vor fi prezentate anual sub formă de informări adresate Comitetului Director şi rapoarte prezentate în şedinţele Consiliului Naţional al Reprezentanţilor.

Art. 29. Vicepreşedinţii zonali asigură comunicarea între Comitetul Director , Biroul Operativ Central şi filiale
Art. 30. Preşedintele sindicatului
(1). Este ales de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor prin vot secret pentru un mandat de 4 ani. Preşedintele sindicatului este şi preşedintele Comitetului Director şi al Biroului Operativ Central.
(2). Preşedintele sindicatului are următoarele atribuţii:
a). reprezintă sindicatul în virtutea mandatului încredinţat de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor    în justiţie, în raporturile cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi din străinătate şi veghează la buna funcţionare a activităţii organelor şi structurilor de conducere ale sindicatului
b). prezidează şedinţele BOC, Comitetului Director şi ale CNR. În lipsa acestuia, şedinţele sunt prezidate de unul dintre membrii BOC;
d).urmăreşte respectarea prevederilor statutare şi ale ROF;
e).asigură aplicarea hotărârilor Consiliului Naţional al Reprezentanţilor, ale deciziilor Comitetului Director şi ale măsurilor Biroului Operativ Central;
f). coordonează activitatea de elaborare a proiectelor de politici şi strategii ale sindicatului;
g). coordonează activitatea curentă a sindicatului;
. (3). În caz de vacantare a postului, se organizează alegeri în termen de 45 zile de la data încheierii mandatului anterior.
Art. 31. Secretarul general
(1). Este ales de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor prin vot secret pe o perioadă de 4 ani, face parte din Comitetul Director şi Biroul Operativ Central .
Are următoarele atribuţii:
a). asigură comunicarea cu membrii şi coordonează organizarea acţiunilor specifice scopului pentru care s-a înfiinţat sindicatul;
b). preia prerogativele preşedintelui în lipsa acestuia;
c). alte atribuţii se stabilesc prin ROF.
(2). În caz de vacantare a postului, Comitetul Director desemneaza un secretar general interimar din cadrul vicepresedintilor SCMD, până la prima intrunire a CNR.
Secţiunea II – Structurile teritoriale ale SCMD
Art. 32. (1)Sindicatul poate înfiinţa grupuri de initiativa si filiale, ca organizaţii teritoriale, cu avizul Comitetului Director, astfel:
- grupuri de initiativa intre 2-14 persoane, in vederea intemeierii de filiale;
- filiale cu peste 15 membri;
 -in situatia in care o filiala ramane cu mai putin de 15 membri, acestia vor fi coordonati de CD prin vicepresedintele de zona;
Art. 33.
(1)            Adunarea Generală a Filialei, ca forum de conducere al filialei, se convoacă semestrial în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este nevoie în şedinţă extraordinară, de către Biroul Operativ, sau la cererea unei treimi din numărul membrilor filialei.
(2)            În cazul în care nu pot fi întruniţi jumătate plus unul din  membrii filialei, Adunarea Generala a filialei se reconvoaca, hotararile fiind statutare daca au fost adoptate cu majoritatea celor prezenti.
(3)            Convocarea Adunării Generale a Filialei trebuie comunicată membrilor împreună cu ordinea de zi, data, locul şi ora desfăşurării, cu 5 zile înainte.
(4)            Adunarea Generală pentru alegeri se desfăşoară o dată la 4 ani, pentru a alege, prin vot secret,  Biroul Operativ si presedintele filialei.
Art. 34. Atribuţiile Adunării Generale a Filialei sunt:
     a). analizează şi aprobă Raportul de activitate al Biroului Operativ;
     b). aprobă cheltuielile  filialei;
     c). dezbate şi adoptă Programul de activitate pentru perioada următoare cu privire la problemele de interes general şi particular în conformitate cu prevederile statutului şi hotărârilor organelor de conducere centrale;
     d). alege şi revocă preşedintele, vicepreşedinţii şi membrii Biroului Operativ al filialei;
     Art. 35. Biroului Operativ al filialei
(1). Biroul Operativ al filialei este ales de Adunarea Generală şi este format din preşedinte, un numar impar de vicepreşedinţi si secretar.
(2). Durata mandatului este de 4 ani.
(3). Biroul Operativ este organul de conducere executivă al filialei în intervalul dintre Adunările Generale.
(4). Biroul Operativ îşi desfăşoară activitatea în şedinţe lunare sau ori de câte ori este nevoie. În activitatea sa , Biroul Operativ adoptă hotarari.
(5). Preşedintele filialei este şi preşedintele Biroului Operativ.
Art. 36.  Atribuţiile Biroului Operativ al filialei
              a). pune in ap[licare hotararile Adunarii Generale si pe cele ale organelor centrale de conducere.
              b). reprezintă filiala în relaţiile cu organele administraţiei locale, cu instituţiile publice şi alte organizaţii sindicale locale.
              c). stabileşte compartimentele de activitate şi numeşte responsabilii lor.
              d). primeşte noi membri de sindicat.
              e). aplică sancţiuni disciplinare şi propune Adunării Generale a Filialei revocarea din funcţia de conducere în cazul membrilor săi, precum şi excluderea din sindicat în cazul membrilor filialei.
              f). organizează şi coordoneaza acţiunile sindicale.
              g). face propuneri pentru cheltuirea fondurilor care ii revin filialei.
              h). planifică şi organizează şedinţele Adunării Generale.
              k). acţionează pentru a asigura plata cotizaţiei de către membrii de sindicat din filială.
     Art. 37. Preşedintele filialei
(1). Este ales sau revocat în/din funcţie de Adunarea Generală a Filialei.
(2). Face parte de drept din Consiliul Naţional al Reprezentanţilor.
(3). Preşedintele filialei are următoarele atribuţii:
a.                       coordoneaza întreaga activitate a filialei,
b.                      prezidează şi conduce şedinţele Biroului Operativ şi ale Adunării Generale a Filialei;
c.                       reprezintă filiala în relaţiile cu organele administraţiei publice locale, cu reprezentanţii instituţiilor publice şi organele sindicale din zonă;
d.                      poate contacta filialele altor organizaţii legal constituite în vederea participarii la actiuni comune;
e.                       poate face declaraţii de principiu în mass-media , cu privire la activitatea filialei şi în interesul membrilor SCMD;
f.poate organiza contacte şi întâlniri cu reprezentanţii administraţiei publice şi parlamentarii din colegiile electorale respective,  în vederea realizării scopului şi obiectivelor sindicatului;
Art. 38. Vicepreşedinţii filialei
(1). Sunt aleşi şi revocaţi de Adunarea Generală a Filialei.
(2). Fiecare vicepreşedinte coordonează, organizează şi răspunde de activitatea unui compartiment de specialitate conform hotărârii Biroului Operativ.
(3). În lipsa preşedintelui, oricare dintre vicepreşedinţi poate fi mandatat cu atribuţiile acestuia.
Art. 39. Secretarul filialei
(1). Este ales şi revocat de către Adunarea Generală a Filialei si are următoarele atribuţii:
              a). organizează şi actualizează întreaga bază de date a filialei;
              b). organizează evidenţa, primirii, înregistrării şi expedierii petiţiilor şi  contestaţiilor către organele competente spre soluţionare;
              c). primeşte, verifică şi ţine evidenţa dosarelor membrilor filialei;
              d). înregistrează şi ţine evidenţa corespondenţei şi a modului ei de rezolvare;
e). coordonează activitatea de încasare şi de gestionare a cotizaţiei membrilor filialei .
Art. 40. Administratorul de cont al filialei este numit de BO al filialei, confirmat de BOC si are următoarele atribuţii:
              a). administrează contul curent al filialei;
               b) tine evidenta operativa a patrimoniului filialei
CAPITOLUL VI - PATRIMONIUL, MODUL DE STABILIRE ȘI ÎNCASARE A COTIZAȚIEI
Art. 41 Patrimoniul sindicatului se compune din bunuri mobile, imobile și mijloace bănești provenite din cotizații, donații și alte surse prevăzute de lege.
Art. 42 Patrimoniul aparținând sindicatului poate fi folosit numai potrivit intereselor membrilor săi, nu poate fi împărțit, transmis sau lichidat decât pe baza hotărârii Consiliului Național al Reprezentanților și a legislației în vigoare.
Art. 43  Mijloacele bănești ale sindicatului provin din:
a)                cotizația sindicală încasată de la membrii de sindicat;
b)               donații și sponsorizări din partea persoanelor fizice sau juridice din țară și străinătate;
c)                sindicatul poate dobândi în condițiile legii orice fel de bunuri materiale sau imobile necesare scopului pentru care este înființat;
d)               venituri realizate din alte surse prevăzute de lege.
Art. 44 Fondurile sindicatului vor fi folosite în principal pentru finanțarea activităților organizatorice, sociale, culturale, artistice și sportive, acordarea unor ajutoare, salarizarea angajaților și a membrilor Comitetului Director, acordarea de indemnizații de colaborare și o cotă parte pentru afiliere la organizații interne și externe.
Art. 45. (1). Funcţiile de conducere cu activitate permanentă din cadrul Comitetului Director,  Biroului Operativ Central si BO al filialei pot fi retribuite  cu o indemnizaţie de conducere stabilită şi aprobată de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor, la propunerea Comitetului Director.
                 (2). Valoarea stimulentelor în bani şi obiecte se stabileşte de Comitetul Director.
Art. 46. Cotizaţia reprezintă contribuţia financiară obligatorie a fiecărui membru de sindicat la veniturile SCMD, şi se achită trimestrial, semestrial sau anual , cu anticipaţie.
 (1). Cuantumul cotizaţiei se stabileşte în sumă fixă anuală de către Consiliul Naţional al Rprezentanţilor
 (3). Cotizaţia se depune de către membrii filialei în contul SCMD, iar operaţiunea se justifică prin depunerea copiei ordinului de plată la secretarul filialei

CAPITOLUL VII – DIZOLVAREA, LICHIDAREA ŞI LITIGIILE SINDICATULUI
Art. 47. Dizolvarea şi lichidarea SCMD
(1). În situaţia dizolvării SCMD, patrimoniul acestuia existent la data dizolvării va fi împărţit şi lichidat potrivit hotărârii de dizolvare luată de CNR, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(2). În cazul în care CNR nu poate lua o hotărâre cu privire la distribuirea patrimoniului, va fi sesizat Tribunalul Municipiului Bucureşti, care va hotărâ în consecinţă.
(3). SCMD se poate dizolva prin hotărârea Consiliului Naţional al Reprezentanţilor, adoptată prin vot secret cu o majoritate de 2/3 din numărul membrilor prezenţi. Şedinţa CNR de dizolvare este statutară în condiţiile prezenţei la acest CNR a 3/4 din numarul membrilor.
 (4). Adunarea Generală a Filialei poate hotări, cu instiintarea Comitetului Director, dizolvarea, cu votul deschis a cel puţin 2/3 din numărul participanţilor cu drept de vot.
CAPITOLUL VIII – DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Art.48          (2). SCMD are ştampilă şi însemne proprii, aprobate de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor.
Art. 49. SCMD are dreptul de a înfiinţa organe proprii de presă, precum şi unităţi economico-financiare şi comerciale, pentru dezvoltarea patrimoniului şi realizarea obiectivelor sale.
Art. 50. Deviza Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate este
„HONOR ET PATRIA! VAE VICTIS !”
Art 51 Persoanele alese in organele de conducere ale sindicatului, preeum si eele care au
detinut aceste functii sunt protejate si beneficiaza de prevederile legii.
Art 52  Presedintele SCMD si vicepresedintele cu probleme juridice  sunt imputerniciti pentru a intreprinde toate demersurile legale in vederea inscrierii modificarilor statutare in conformitate cu Sentinta Civila nr. 83/18 august 2009 a Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti , potrivit prevederilor Art. 219 din Legea nr. 62/2011.
Art. 53. Dispozitiile prezentului statut se completeaza eu normele legale ill vigoare in materie.
Art. 54. Modificarile la Statutul SCMD au fost adoptate in sedinta Consiliului National al Reprezentantilor, astazi, 18.10.2014.