joi, 18 septembrie 2014

ADUNARE GENERALA PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR BIROULUI OPERATIV SI A VICEPRESEDINTILOR, LA FILIALA 2 SECTOR 3 BUCURESTIJoi,25.09.2014, la ora 17:00, la sala de conferinte a hotelului ,,SPORT” din COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL  ,,LIA  MANOLIU” din b-dul. BASARABIA nr. 37-39 (aflat imediat in stanga stadionului ,,NATIONAL  ARENA” Sector 2), se convoaca adunarea generala a filialei SCMD nr. 2, sector 3, Bucuresti, cu urmatoarea ordine de zi propusa: informarea generala sindicala,juridica,financiara,bilant activitate filiala,organizarea si desfasurarea alegerilor pentru biroul operativ al filialei si vicepresedinti(alegerea prezidiului- minim 3 membri,a comisiei de numarare a voturilor,a comisiei de intocmire a procesului-verbal , prezentarea candidatilor pentru biroul operativ al filialei si a vicepresedintilor pentru mandatul 2014-2018, cuvantul  candidatilor si intrebari,votarea pe buletin de vot),discutii,consultanta juridica individuala, altele.  Sunt chemati sa voteze si sa fie alesi, membrii filialei cu cotizatia platita ”la zi”valabila in data de 25.09.2014. Convocarea adunarii generale s-a facut la initiativa a 21,13% dintre membrii la zi ,ai filialei.Incepand cu data de 02.09.2014, fostul b.op. si vicepresedinti nu mai sunt statutari! Perioada de desfasurare  a fost hotarata la adunarea generala a filialei din iunie 2014. 

Cei care din motive obiective, verificabile,lipsesc de la adunare, pot imputernici in scris, un alt membru al filialei sau sindicatului sa-l reprezinte.Membrii ce vor fi alesi in conducerea filialei, trebuie sa fie prezenti la adunare. Vicepresedintii alesi au urmatoarele responsabilitati in filiala:  reprezentare ,organizare/desfasurare actiuni, consiliere juridica sindicala,administrator de cont/trezorier,relatii urmasi,legatura cu ONG-uri si asociatii profesionale, cu componentele CNSC, cu institutii de ordine publica si siguranta nationala, alte ministere si organizatii guvernamentale,relatia cu Parlamentul, Primaria Generala si a Sectorului 3, relatii,media,sanatate/sport/turism, munca si ocrotiri sociale.Candidatii vor prezenta rezumat CV(nume prenume grad,arma/specialitatea,varsta,anul pensionarii,vechimea in sindicat) si promisiunile electorale(referitoare la rezervistii militari,urmasii acestora, consolidarea  si dezvoltarea filialei si a sindicatului, atragerea de noi membri, largirea bazei materiale si umane, actiuni si activitati viitoare ale filialei, activitati sociale, culturale, stiintifice, sportive, de informare, de colaborare, cooperare, aliante, actiuni si activitati juridice, legislative, financiare, medicale,caritate etc). Programul de secretariat al filialei se va desfasura in aceeasi zi cu adunarea generala, la hotel ”SPORT”, incepand cu ora 15:00.

In situatia lipsei de cvorum, adunarea generala se reconvoaca in aceeasi zi si locatie, la ora 18:00.
   Incepand cu ora 18:30, conferinta publica interactiva , pe subiectul ”Aspecte si mutatii ale fenomenului terorist international si amenintari la adresa securitatii nationale ale statelor democratice”-prezinta d-l conferentiar universitar doctor Antipa Maricel.

 Solicitam sponsorizare si donatii pentru evenimentul aniversar ”SCMD F2 S3 Buc.2010-2014”. Legatura la telefoanele filialei. 
UNITATE SI IZBANDA!