miercuri, 23 martie 2011

COMUNICAT JURIDIC (PRELUARE)

COMUNICATUL nr. 8 din 21.03.2011
1 – Datorită unor disfuncţionalităţi în organizarea activităţilor la nivelul filialelor SCMD Târgovişte, Focşani şi Miercurea Ciuc, consilierii juridici din cadrul Departamentului Juridic au preluat, temporar, rezolvarea problemelor de asistenţă juridică în constituirea dosarelor pe procesele de la Pasul 1 b) şi depunerea acestora la instanţă, fapt pentru care procesarea datelor transmise de d-tră pentru procesele de la Pasul 1 a) şi parţial de la Pasul 1 b), precum şi întocmirea raportului cu principalele concluzii desprinse din proceselor deja desfăşurate, nu s-au mai putut efectua, activităţile amânându-se pentru o dată ulterioară.
S-a considerat că acordarea asistenţei juridice pentru cele trei filiale (16.03. – 23.03.a.c.) este de prioritate maximă.
După încheierea activităţii de asistenţă juridică, activitatea de coordonare şi îndrumare a consilierilor Departamentului Juridic va reveni la normal.

2 – Deoarece casele de pensii sectoriale (M.Ap.N., M.A.I., S.R.I.) au emis decizii de revizuire a pensiilor recalculate, strategia imediată a Departamentului Juridic în acest domeniu, include:
2.1. – elaborarea noului ,,Ghid cu demersurile membrului şi activităţile filialelor SCMD pentru anularea deciziilor de revizuire a pensiilor recalculate”;
2.2. – redactarea modelului de contestaţie a deciziei de revizuire a pensiei recalculate;
2.3. – rediscutarea contractelor de asistenţă juridică şi reprezentare cu avocaţii locali şi încheierea de acte adiţionale la contractele existente, după caz;
2.4. – asigurarea asistenţei juridice şi de reprezentare la filialele: Târgovişte, Focşani şi Miercurea Ciuc;
2.5. – redactarea modelului cererii de chemare în judecată a celor trei case de pensii sectoriale pentru anularea deciziilor de revizuire a pensiilor recalculate.

3 - Pe data de 25.03.2011, Departamentul Juridic va afişa pe blogul SCMD/DEPARTAMENTUL JURIDIC, documentele de la pct. 2.1. şi 2.2. din strategia prezentată.