miercuri, 23 ianuarie 2013

Pentru a veni in sprijinul colegilor nostri care au trecut in rezerva, cu drept de pensie, in conditiile Legii nr. 263/2010, va prezentam mai jos o varianta de cerere adresata casei sectoriale de pensii prin care se solicita aplicarea dispozitiilor art. 170/L.263/2010.Cei interesati de o documentare completa pe aceasta tema sunt rugati sa ia legatura cu Departaemntul Juridic, unde pot consulta o fundamentare juridica care sta la baza cererii de mai jos:

DOMNULE  DIRECTOR

         Subsemnatul/a …………………………….., membru SCMD, CNP - ………………, posesor/oare a CI seria ….., nr. …….., cu domiciliul în ………….., str. ………………, nr. …., bloc …., sc…, etj..., apt. …, sector …, tel. 0…………, pensionat/a incepand cu data de ………….., cu decizie de pensie nr……… din, va aduc la cunostinta urmatoarele:
        Incepand cu data de 01.01.2013, trebuie facuta aplicarea prevederilor art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
          Acest articol, la alin. (1) prevede ca: „Pentru persoanele inscrise la pensie incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, la punctajul mediu anual determinat in conditiile art. 95 se aplica un indice de corectie calculat ca raport intre 43,3% din castigul salarial mediu brut realizat pe anul precedent si valoarea unui punct de pensie in vigoare la acea data”, iar la alin.(2) ca „Prevederile alin. (1) se aplica o singura data, la inscrierea initiala la pensie”.
         Mentionez faptul ca aplicarea acestui articol, din motive financiare,  a fost amanata de doua ori, respectiv: prin art.  193, alin. (2) din Legea 263/2010, pana la 01.01.2012 si prin art. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010, completata prin Legea nr.283/2011, pana la 1 ianuarie 2013.
        Ca atare, toate persoanele inscrise la pensie incepand cu 01.01.2011, data intrarii in vigoare a Legii nr. 263/2010, urmeaza, ca incepand cu 01.01.2013, sa beneficieze de dispozitiile imperative ale acestui articol de lege.
        Fata de cele prezentate, va adresez rugamintea de a dispune aplicarea dispozitiilor acestui articol de lege la determinarea corecta a cuantumului pensiei mele.
               
            Semnatura ………………………..                                           Data ……………..  
                                                                            
                        DIRECTORULUI CASEI SECTORIALE DE  PENSII A ………..