vineri, 12 octombrie 2012

A N U N T F I L I A L A

CONSILIUL CONSULTATIV


SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE (SCMD)

Consiliul Consultativ al Filialelor SCMD din Mun. Bucureşti şi jud. Ilfov

Bucureşti, 06.10.2012

 

COMUNICAT

privind desfăşurarea ADUNĂRII GENERALE ÎNTRUNITE

6 octombrie 2012

 

La iniţiativa  CONSILIULUI CONSULTATIV  al filialelor SCMD din mun. Bucureşti şi jud. Ilfov , sâmbătă, 06 octombrie 2012, la sala Centrului Cultural al MAI  s-a desfăşurat ADUNAREA GENERALĂ  ÎNTRUNITĂ  a filialelor  SCMD  din  mun. Bucureşti şi jud. Ilfov la care au participat 363  membri de sindicat.

          Dorim să facem precizarea că această adunare nu s-a substituit Adunărilor generale ale filialelor, neavând pe ordinea de zi punctele solicitate de CD pentru dezbatere.   Adunarea a fost organizată în ideea de a ne formula un punct de vedere unitar, la nivelul Capitalei şi jud. Ilfov, pe care să-l transmitem colegilor din ţară, participanţi  la CNR , cu privire la elementele de strategie pe care SCMD  şi le propune privind modul nostru de acţiune pentru alegerile generale din decembrie a.c.

 

 La adunare au participat ca invitaţi:

 

 -din  partea Ministerului  Apărării  Naţionale

1. D-l general (r) CORNELIU DOBRIŢOIU  ministrul Apărării Naţionale

2. D-na SIMONA LUMINIŢA SÂRBU consilier al ministrului Apărării Naţionale

- din partea  Ministerului  Administraţiei şi Internelor

3. D-l CONSTANTIN CĂTĂLIN CHIPER  secretar de stat pentru Relaţia cu Instituţiile Prefectului.

4. D-l comisar şef NUŢĂ PAUL GHEORGHE Directorul Casei de Pensii Sectoriale a MAI.

- din  partea Ministerului  Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

5. D-na JUGĂNARU GEORGETA director în cadrul MMFPS

- din partea  USL - Partidul Naţional Liberal

6. D-l RAREŞ MĂNESCU vicepreşedinte al PNL, primar al sectorului 6 Bucureşti

- din  partea Sindicatului  Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual

7. D-l comisar şef DUMITRU COARNĂ vicepreşedinte al SNPPC

- din partea  SCMD

8. D-l col.(r) DOGARU MIRCEA

9. D-l col.(r) PRICINĂ VALERIU

10. D-l gl.(r) NĂSTASE CONSTANTIN

11. D-l gl.fl.aer.(r) BĂLAN IOSIF

12. D-l col.(r) RĂCĂŞAN ŞTEFAN

NOTĂ: Nu au răspuns invitaţiei: SRI, USL/PSD Bucureşti, USL/PC Bucureşti, USL Ilfov