marți, 12 iunie 2012

IN ATENTIA MEMBRILOR S.C.M.D.


Va aducem la cunostinta ca, in conformitate cu prevederile Statutului si Regulamentului de organizare si functionare ale S.C.M.D., membrii de sindicat au obligatia sa faca dovada achitarii cotizatiei aferente anului 2012, pana la data de 30 iunie 2012.
In conformitate cu prevederile art. 8 alin. 7 din Statutul S.C.M.D. si ale art. 101 alin. 1 si 2 din Regulamentul de organizare si functionare a S.C.M.D., in cazul neachitarii cotizatiei membrii se considera autoexclusi.
Totodata, in cazul nerespectarii termenului scadent de plata, biroul operativ al filialei 2 sector 3 Bucuresti, va proceda la prezentarea situatiei create, catre C.D. al S.C.M.D. pentru a fi  retras dreptul de reprezentare in instanta a respectivilor.
Plata cotizatiei se face in contul S.C.M.D., RO41BRDE441SV79262374410, deschis la B.R.D.ori la sediul sindicatului din b-dul Poligrafiei nr.4  Bucuresti.
              Dovada platii cotizatiei se va face prin prezentarea chitantei la sediul filialei.
     UNITATE SI IZBANDA !     b.op.f2s3Buc.