luni, 27 decembrie 2010


Comunicatul departamentul juridic al SCMD privind notificarile poate fi accesat la linkul urmator:

duminică, 19 decembrie 2010

ANUNT

In afara actiunilor initiate de SCMD, fiecare membru de sindicat are deplina

libertate sa apeleze, individual sau in asociere, la orice forma de actiune in instanta

si la oricare aparator.

In acest sens, dupa cum a anuntat in sedinta filialei din data de 15.12.2010,

domnul col.(r) Mironica Ion se ofera sa intermedieze relatia cu domnul avocat

Iepure Viorel, pentru cei care doresc sa apeleze la serviciile acestuia.

Date de contact :

numar telefon : 0744.227.454

adresa E-mail : ion_mironica@yahoo.com


Biroul Operativ al Filialei 2 Sector 3

sâmbătă, 18 decembrie 2010

COMUNICAT IMPORTANT

Intrucat, in prezent, filiala noastra are peste 80 de membri, comunicarile de

interes general se vor face,
exclusiv, prin postare pe blogul Filialei 2 Sector 3,

iar cele cu destinatie personala (punctuale), se vor face prin E-mail/telefon, in functie de caz.

Pentru ca toti membri filialei sa fie informati in timp util, in conditiile in care

unele persoane nu utilizeaza internetul, se impune sa comunicati permanent intre

dumneavoastra, prin mijloacele de care dispune fiecare.


Biroul Operativ al Filialei 2 Sector 3

COMUNICAT

Intre 20 decembrie 2010 si 10 ianuarie 2011, datele de contact ale secretarului Filialei 2 Sector 3

nu sunt disponibile.

Pentru comunicare, puteti utiliza datele de contact inscrise pe "pagina filialei" si nr. telefon

0726.178.349.


Biroul Operativ al Filialei 2 Sector 3

COMUNICAT IMPORTANT(PRELUARE)

vineri, 17 decembrie 2010

Intalnire a juristilor SCMD

In seara zilei de 17.12.2010, la sediul central al SCMD a avut loc intalnirea juristilor SCMD din Bucuresti.
Cu aceasta ocazie s-a constituit nucleul Departamentului juridic al SCMD, sub coordonarea domnului Gl. Lt (r) Pavel Abraham, s-a stabilit juristul de permanenta la sediul central, in persoana dl. Col (r) Pielmus Emilian si s-a decis convocarea pentru data de marti, 21.12.2010, 17.00, a avocatilor SCMD pentru stabilirea obiectivelor, etapelor si mijloacelor de actiune juridica in luna ianuarie 2011.
Solicitam tuturor membrilor din filialele SCMD, avocati si alti specialisti in justitie, sa transmita pana la data sedintei propuneri privind viitoarele actiuni in justitie, coordonate de SCMD.

miercuri, 15 decembrie 2010

ANUNT IMPORTANT!

In perioada 16 - 22.12.2010 inclusiv, intre orele 14:00 - 17:00, va rugam sa va prezentati

la sediul Filialei 2 Sector 3 din Bd.Poligrafiei nr.4 pentru semnarea tabelelor necesare

reprezentarii dumneavoastra in actiunile in justitie initiate de S.C.M.D.

Dupa data de 22.12.2010 nu mai exista posibilitatea de a semna prin filiala, intrucat

tabelele vor fi predate Biroului Operativ al S.C.M.D.

Biroul Operativ al Filialei 2 Sector 3

luni, 13 decembrie 2010

CONVOCARE

Dupa cum am stabilit la ultima intalnire, ne intrunim miercuri, 15.12.2010, orele

17:00, la "Aristocrat Snooker's Club" pentru informare si rezolvarea unor probleme diverse.

Va rog sa va faceti timp pentru intrunire si sa-i anuntati si pe colegii care nu prea

utilizeaza internetul.

Biroul Operativ al Filialei 2 Sector 3

marți, 7 decembrie 2010

CLARIFICARI REFERITOARE LA RECALCULAREA PENSIILOR

Motto : “Ce-i mult strică, ce-i puţin n-ajunge!”

1. Cererea pentru eliberarea unei adeverinţe de venit, înaintată către structurile militare, priveşte perioada în care titularul a fost cadru militar activ pentru care nu are informaţii trecute în cartea sa de muncă. Fiind o informare a titularului cu date de interes personal, această cerere nu implică nici un risc, din contră, se pot verifica datele cuprinse în răspuns pentru a identifica erori sau lipsuri.

2. In situaţia constatării unor nereguli, aveţi posibilitatea de a solicita, o singură dată, corectarea şi/sau completarea adeverinţelor .

3. Adeverinţele trebuie cerute şi de la instituţiile civile, pentru veniturile consemnate în cartea de muncă a fiecăruia, numai în cazul în care veniturile obţinute în acele perioade au fost mai mari decât cele trecute în cartea de muncă.

4. Prin semnarea unei cereri de recalculare a pensiei , rezervistul nu mai poate invoca principiul dreptului câştigat. Adică: dacă ceri singur recalcularea pensiei, înseamnă că eşti de acord cu acest lucru!

5. Ştim că adeverinţa se eliberează în 3 ex: 1 se trimite la rezervist, 1 se trimite la Casa de Pensii şi 1 rămâne la emitent. În aceste condiţii (dacă se va recalcula cuantumul pensiei), Casa de Pensii va recalcula pensia în funcţie de adeverinţa pe care a primit-o pentru fiecare ins în parte, de la unitatea militară emitentă, indiferent de opinia personală a fiecăruia.

6. În cazul existenţei unor adeverinţe obţinute de la instituţii civile, ele se vor ataşa la copia de pe cartea de muncă a fiecăruia: a) Dacă nu s-a primit răspuns de la unitatea militară, se solicită anexarea datelor din viaţa civilă la adeverinţa militară. b) Dacă adeverinţa militară a fost deja eliberată beneficiarului, se trimite scrisoare cu confirmare de primire la Casa de Pensii în care se solicită completarea datelor din cartea de muncă – acest lucru nu echivalează cu cererea de recalculare, care este personală şi expresă.

7. Acolo unde nu vor exista adeverinţe (pentru că nu au fost solicitate de către rezervişti), la recalculare se va avea în vedere venitul mediu brut. Casa de pensii nu face demersuri pentru obţinerea datelor care stau la baza calculării unei pensii, ea doar valorifică datele ce-i sunt comunicate de cei abilitaţi.

8. În cazul în care se va formula cererea de recalculare a pensiei, recomand să se treacă ca ultim alineat: Îmi rezerv dreptul de a acţiona în instanţă, în cazul în care mi se va crea un prejudiciu în raport cu drepturile mele băneşti câştigate anterior”.

9. După 01.01.2011, există posibilitatea ca să se trimită deciziile de pensie recalculate. În funcţie de cuantumul rezultat, veţi aprecia asupra oportunităţii întocmirii şi înaintării contestaţiei, de către fiecare persoană în parte, la unitatea specializată din cadrul fiecărui minister în parte (Comisia de Contestaţii Pensii de pe lângă Casa de Pensii), în termen de 30 zile de la data comunicării deciziei.

10. Contestaţia este o etapă necesară în cazul formulării unei acţiuni în instanţă, pentru a avea şi argumente legate de noul mod de calcul a pensiei, având în vedere posibile omisiuni sau erori. Separat, se formulează acţiunea în instanţă de către fiecare rezervist în parte, în care se vor invoca aspecte generale (principiul neretroactivităţii legii civile, principiul dreptului câştigat, militarii şi magistraţii în acelaşi pilon al schemelor profesionale din Comunitatea Europeană, practică judiciară, etc), dar şi aspecte particulare legate de datele care au stat la baza calculului, inclusiv semnalarea omisiunilor, a informaţiilor eronate, ş.a.

11. Nu se poate apela la instanţa judecătorească internaţională, fără a se parcurge toate etapele la nivel naţional.

12. Detaliile privind aspectele generale ale contestaţiei şi respectiv, ale acţiunilor în instanţă se vor comunica ulterior , cu titlu de recomandare, cu menţiunea că fiecare va opta pentru paşii pe care îi are de urmat.


Biroul Operativ al Filialei 2 Sector 3

sâmbătă, 4 decembrie 2010

Va prezentam extras din postarea de pe blogul SCMD:

"Catre MApN, cerere inregistrata cu nr. 27085/03.12.2010

Catre MAI, cerere inregistrata cu nr. 7412/SRP/03.12.2010

Catre SRI, cerere inregistrata cu nr. 71534/03.12.2010

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE

Comitetul Director

Adresa: Bucuresti, Bd. Poligrafiei, nr. 4, Sector 1, cod postal 013705

E-mail secretariatscmd@yahoo.com Site http://sindicatulcmd.blogspot.com Telefon fix : 0216683467, Mobil : 0725562223, Fax : 0318177371

Cont:BRD, Agentia Carol, RO41BRDE441SV79262374410, Cod fiscal:26096263

Nr. 51/02.12.2010

Catre,

SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII

In atentia: Domnului Director George Cristian MAIOR

Subiect: Sentinta civila nr. 443 din 23.11.2010 a Curtii de Apel Cluj

Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, cu sediul in Bucuresti, Bd. Poligrafiei, nr. 4, Sector 1, reprezentat legal prin dl. Presedinte – col. (rez.) dr. Mircea DOGARU, va aduce la cunostinta ca, prin Sentința civilă nr.443 din 23.11.2010 instanța (Curtea de Apel Cluj) a anulat dispoziţiie art.2 al.2,3,4,6 si 7, art.6 al.1,2 și 4 şi art.10 al.2 din Hotărârea Guvernului nr. 735/2010.

În conformitate cu prevederile art.15 al.4 din Legea nr.554/2004, în urma admiterii acțiunii de fond, măsura suspendării dispuse prin Sentința civilă nr.338 din 28.09.2010 se prelungește de drept până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei.

Efectele celor două sentințe se produc ”erga omnes” și nu doar asupra reclamanților, iar măsurile dispuse de instanță cu privire la H.G. nr.735/2010 se răsfrâng și asupra actelor subsecvente (inclusiv asupra Ordinului nr. M.101/23.08.2010 al ministrului Apararii Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, a Instructiunilor nr. 191/25.08.2010 ale ministrului Administratiei si Internelor si Instructiunilor de aplicare a HG 735/2010 ale Directorului Serviciului Roman de Informatii), în virtutea principiului ”resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis”.

Prin urmare, întreaga răspundere privind recalcularea pensiilor revine, încă de la data pronunțării Sentinței civile nr.338/28.09.2010, organelor de pensii ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii. Nedepunerea de către pensionarii militari a cererilor de recalculare și a documentelor privind veniturile realizate nu mai poate justifica determinarea punctajului mediu anual prin utilizarea salariului mediu brut pe economie.

Neluarea în considerare a celor hotărâte de instanță poate atrage răspunderea penală și civilă a persoanelor vinovate.

Anexam, în fotocopie, minuta Sentinței civile nr.443/23.11.2010 a Curții de Apel Cluj.

Prezenta instiintare a fost trimisa si la :

1. MINISTERUL APARARII NATIONALE

· Domnului ministru Gabriel OPREA

2. MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

· Domnului ministru Constantin Traian IGAS

Cu stima,

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE

PRESEDINTE

Col. (r) dr. DOGARU MIRCEA

miercuri, 1 decembrie 2010

1 DECEMBRIE


De Ziua Nationala a Romaniei, uram tuturor militarilor in activitate, disponibilizati, in rezerva si in retragere si familiilor acestora, multa sanatate, viata lunga, putere de munca si de lupta, rezistenta, intelepciune, luciditate si implinirea tuturor dorintelor!

Dumnezeu sa ne apere tara si pe noi!


Filiala 2 Sector 3

luni, 29 noiembrie 2010

RECOMANDARI

In urma discutiilor purtate in data de 29.11.2010 privind procedura pentru recalcularea pensiei, s-au apreciat ca prioritati, urmatoarele:

 1. Este necesar sa solicitati eliberarea adeverintelor de venit de la toate structurile militare /civile la care v-ati desfasurat activitatea (MApN, MAI, SRI, STS, SPP, SIE si/sau alte locuri de munca civile) pana la 31.12.2010. Opinam ca termenul util pentru aceasta este cat mai aproape de 01.12.2010 (formularea raspunsului necesita minimum 30 zile).
 2. In momentul primirii adeverintelor salariale, se impune sa le verificati cu mare atentie, pentru a depista eventualele neconcordante si/sau lipsuri (perioade de activitate suprapuse, perioade lipsa, perioade calculate pe baza salariului mediu brut pe economie etc.).
 3. In situatia constatarii unor nereguli, aveti posibilitatea de a solicita, o singura data, corectarea/completarea adeverintei/lor.
 4. Dupa 01.01.2011, se vor primi deciziile de pensie recalculate. In functie de cuantumul rezultat, veti aprecia asupra oportunitatii intocmirii si inaintarii contestatiei, de catre fiecare persoana in parte, la unitatea specializata din cadrul fiecarui minister in parte, in termen de 30 zile de la data comunicarii deciziei.
 5. Contestatia este o etapa obligatorie in cazul formularii unei actiuni in instanta.
 6. Nu se poate apela la instanta judecatoreasca internationala, fara a se parcurge toate etapele la nivel national.
Detaliile privind aspectele generale ale contestatiei si respectiv, ale actiunilor in instanta se vor comunica ulterior.


Filiala 2 Sector 3

marți, 23 noiembrie 2010

CONVOCARE

Maine, 24, este ultima miercuri din noiembrie!

Ne intrunim, ca de obicei, la Aristocrat Snooker's Club, la orele 18.00.

Este important si de interes sa participati!

Biroul operativ

marți, 2 noiembrie 2010

CONVOCARE DE URGENTA


Joi, 04.11.2010, orele 17.00, la sediul din Bd.Poligrafiei nr.4, va avea loc intalnirea membrilor filialei noastre cu reprezentantii Comitetului Director al SCMD.


Va rugam insistent sa demonstrati seriozitate si implicare si sa participati la aceasta intrunire in mod activ, in plen, fara exceptie!

Se impune punctualitate maxima!

Va multumim,

Biroul Operativ al F2S3

marți, 26 octombrie 2010

CONVOCARE

Dragi colegi,

Intrucat maine, 27.10.2010, este ultima miercuri din luna, va asteptam pe toti la sediul "Aristocrat Snooker's Club" din Intr.Granarului nr.8, la orele 18.30 (dupa cum s-a stabilit la sedinta din 07.10.2010).

Ordinea de zi : info, probleme organizatorice.

Va rugam sa ne onorati cu prezenta!

Biroul Operativ al Filialei

duminică, 24 octombrie 2010

PRECIZARI PRIVIND MITINGUL DIN 25 OCTOMBRIE 2010

Referitor la mitingul de maine, 25.10.2010, va comunicam urmatoarele:
 1. Locul de intalnire este in fata Institutului Pedagogic, la intersectia Sos.Panduri cu Str.Dr.Bagdasar Dumitru (cca 30 m pe Sos.Panduri, spre Statuia Leul);
 2. Ora adunarii: 10.15;
 3. Veti avea cu dvs.legitimatiile de membru sindicat si act de identificare(CI/BI);
 4. Se vor inmana legitimatiile celor care nu le-au ridicat pana acum;
 5. Cine nu este inca membru SCM sa aiba asupra lui CI/BI+talon pensie militara/livret militar;
 6. Sunt bineveniti simpatizanti, prieteni, rude;
 7. Coordonatorii Filialei: col.(r)Florea Cristescu, col.(r)Liviu Morar, col.(r)Cristian Simionescu;
 8. Va rugam sa tineti cont de recomandarile privind conduita din timpul actiunii.
 9. Va asteptam cu participare de 100%!
Biroul Operativ al Filialei 2 Sector 3

sâmbătă, 23 octombrie 2010

IMPORTANT!!!

Buna ziua,

Va prezint extras din informarea d-lui col.(r)Marian Tudor, Dep.Organizare, primita in aceasta dimineata:

..."aseara dupa ora 21 s-a semnat protocolul cu primaria.Pana o sa primiti comunicatul integral, va comunic faptul ca vom desfasura activitatea de luni 25.10 incepand cu ora 11.00 in zona Cotroceni."


Va rog sa urmariti site-ul SCM pentru info!

Va doresc o zi frumoasa!

Sorina Oprea, secretar f2s3

vineri, 22 octombrie 2010

RECOMANDARI PRIVIND CONDUITA/25 OCT.'10

Stimate coleg,

Pe 25 0ctombrie 2010, intre orele 11.00-17.00, SCMD organizeaza­­­­­­­­­­­­­ actiuni sindicale prilejuite de ZIUA ARMATEI. Prezenta este obligatorie (se admit absentele numai in caz de forta majora).
Tinuta:
- civila , decenta. Se va purta vesta si sepcuta inscriptionate cu insemnele SCMD;
- nu se va purta tinuta militara, acest fapt contravenind Ordinului ministrului apararii nationale, privind ocaziile in care se poarta uniforma militara de catre cadrele militare in rezerva si in retragere (M- 146/24.10.2003) ;
-Se va purta obligatoriu la gat legitimatia de membru SCMD (intr-un suport de plastic, prins cu un snur, nu cu clema, din motive de siguranta);
Luati-va masuri asiguratorii in caz de conditii meteo nefavorabile.
ALTE PRECIZARI:
-Nimeni nu va parasi dispozitivul decat la semnalul conducatorului actiunii; -Pe timpul mitingului e bine de stiut si mai ales , de urmat:
- uitati-va bine pe cine aveti langa voi ; - nu lasati persoane straine sa patrunda in grupul cu care sunteti; - uitati-va atent la cei care sunt imbracati mai gros, par mai ciudati sau mai “exuberanti”; - nu va lasati provocati de oameni pe care nu ii cunoasteti ; - evitati situatiile conflictuale ; - nu provocati organele de ordine ; - nu purtati obiecte contondente sau care pot provoca rani; - urmati-va conducatorii de grup; - nu va risipiti, nu va rupeti de grup; - daca apar conflicte regrupati-va si stati calmi ; - folositi telefoanele sau camerele video pentru a fotografia - filma tot ce pare mai ciudat sau deosebit, inclusiv participantii "echipati " mai deosebit;
- fiti vigilenti, pentru orice neregula, sesizati personalul de ordine;
- pentru a evita dezinformarile, toate informatiile, schimbarile de program survenite, referitor la activitatea mentionata si a altora ce vor urma, le veti obtine numai de pe site-ul filialei noastre.
Nu se va da curs la: violenta, injurii, etichetari, provocari, aruncarea de obiecte, accesorii sau insemne militare, (sepci, grade militare, etc).
Ne dezicem de orice persoana care se va manifesta in acest mod .
Continutul acestui mesaj il veti aduce obligatoriu la cunostinta tuturor colegilor particianti la actiune!

Verificati cu regularitate mesajele de pe telefon si e-mail si cititi site-ul filialei !

marți, 19 octombrie 2010

Convocare de urgenta F2S3


IMPORTANT!!!


Va asteptam astazi, 19.10.2010, orele 18.30, la locatia Aristocrat Snooker's Club,
pentru comunicari recente si de importanta maxima!

Va rog sa comunicati intre voi si sa veniti in numar cat mai mare!

Va multumesc!

Biroul Operativ al Filialei 2 Sector 3

Secretar: Sorina Oprea

sâmbătă, 9 octombrie 2010

Intrunire din 07.10.2010

Va comunicam unele decizii luate de Biroul Operativ al Filialei in sedinta de joi, 07.10.10, la care au participat 15 membri:
 • s-a stabilit programul cu publicul;
 • s-au desemnat persoanele care vor asigura, alternativ, prezenta la program (Oprea Sorina, Cristescu Florea, Simionescu Cristian, Gorbanescu Gheorghe, Neculaeasa Adrian);
 • s-au desemnat membri care alcatuiesc grupul de urgenta(Cristescu Florea, Simionescu Cristian,Barbu Dragos, Neculaeasa Adrian, Gorbanescu Gheorghe);
Deasemenea, presedintele filialei a informat participantii la sedinta despre ordinea de zi si concluziile intrunirii Biroului Operativ Central al SCM din 04.10.2010 si s-au purtat discutii despre mitingul din 25 octombrie a.c., alte probleme actuale.

Secretar F2S3,

Sorina Oprea

PROGRAMUL DE LUCRU AL FILIALEI

Biroul Operativ al Filialei 2 Sector 3, incepand cu 11.10.2010, stabileste urmatorul program de lucru cu sindicalistii din evidenta sau cu cei care doresc sa se inscrie in randurile filialei:
 • miercuri: orele 14.00 - 18.00, la punctul central de lucru din Bd.Poligrafiei nr.4, Piata Presei Libere;
 • ultima miercuri din luna, orele 18.30 - 20.30, la locatia din Intrarea Granarului nr.8 (intersectia dintre str.Vatra Luminoasa si bd.Pierre de Coubertin, langa Electroaparataj - sediul "Aristocrat Snooker's Club").

Biroul Operativ al Filialei 2 Sector 3
Secretar: col.(r) Sorina Oprea

marți, 14 septembrie 2010

Procedura de primire de noi membri in Sindicat

Pot deveni membri ai SCMD cadrele militare disponibilizate, cadrele militare in rezerva si in retragere si vaduvele si urmasii majori ai cadrelor militare care au servit patria in: Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Serviciul de Protectie si Paza si alte structuri ale sistemului national de aparare. 

Persoanele care doresc sa se inscrie in randurile Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) trebuie sa depuna urmatoarele documente la una din filialele sindicatului:
 • Cerere de adeziune la sindicat
 • Copie dupa cartea/buletinul de identitate
 • Copie dupa talonul de pensie
 • 2 fotografii tip buletin
 • Dovada platii cotizatiei (120 lei/anual, 60 lei pentru vaduve si urmasi)

Cotizatia anuala se va plati in contul bancar al SCMD, deschis la BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, Agentia Carol,  cont RO41BRDE441SV79262374410,  cod fiscal: 26096263.

In situatia in care in judetul de domiciliu al solicitantului nu functioneaza nici o filiala a SCMD, solicitantul poate expedia documentele sus mentionate prin posta, la adresa: Sindicatul Militarilor, Str. Dakar, nr. 30, Sector 1, Bucuresti, cod postal 013647.

Legitimatia se elibereaza de catre filiala din care membrul SCMD face parte.

COMITETUL DIRECTOR AL SCMD

Model de cerere de inscriere in Sindicat


CERERE DE INSCRIERE

               
Subsemnat ul (a) Gradul............................(nume) …..................................…....……… (prenume) …………...................

domiciliat (a) în localitatea....................................................str........................................nr........bloc......................sc..................ap...........

.......Jud/Sect.......................................... cod postal.............

posesor al B.I.(C.I.) seria ….........… nr. …….............................……. C.N.P. ...

solicit primirea mea in Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD).

Am luat cunoştinţă de prevederile Statutului SCMD şi mă oblig să le respect .

Sunt angajat (a)  la .............................................(institutia, intreprinderea), in functia de .................................................

Sunt născut (a) la data de …….........................… in localitatea ……....................................…….. jud. ..........

Mă oblig să contribui prin activitatea mea la realizarea scopului şi obiectivelor SCMD.

Structura din sistemul national de aparare din care am facut parte :………………………………………………
                                                                                                            (MapN, MAI, SRI, STS, SIE, s.a.m.d.)

Datele mele de contact sunt urmatoarele :

Tel. Fix domiciliu :…………
Tel. serviciu ……………
Tel. Mobil……………………
Fax …………………………
E-mail ………………………
Adresa postala ......................................................................................................................


Data inaintarii cererii:……………………..
                                                                 
…………………………………………………………
                 (NUMELE, PRENUMELE, SEMNATURA)