luni, 27 decembrie 2010


Comunicatul departamentul juridic al SCMD privind notificarile poate fi accesat la linkul urmator:

duminică, 19 decembrie 2010

ANUNT

In afara actiunilor initiate de SCMD, fiecare membru de sindicat are deplina

libertate sa apeleze, individual sau in asociere, la orice forma de actiune in instanta

si la oricare aparator.

In acest sens, dupa cum a anuntat in sedinta filialei din data de 15.12.2010,

domnul col.(r) Mironica Ion se ofera sa intermedieze relatia cu domnul avocat

Iepure Viorel, pentru cei care doresc sa apeleze la serviciile acestuia.

Date de contact :

numar telefon : 0744.227.454

adresa E-mail : ion_mironica@yahoo.com


Biroul Operativ al Filialei 2 Sector 3

sâmbătă, 18 decembrie 2010

COMUNICAT IMPORTANT

Intrucat, in prezent, filiala noastra are peste 80 de membri, comunicarile de

interes general se vor face,
exclusiv, prin postare pe blogul Filialei 2 Sector 3,

iar cele cu destinatie personala (punctuale), se vor face prin E-mail/telefon, in functie de caz.

Pentru ca toti membri filialei sa fie informati in timp util, in conditiile in care

unele persoane nu utilizeaza internetul, se impune sa comunicati permanent intre

dumneavoastra, prin mijloacele de care dispune fiecare.


Biroul Operativ al Filialei 2 Sector 3

COMUNICAT

Intre 20 decembrie 2010 si 10 ianuarie 2011, datele de contact ale secretarului Filialei 2 Sector 3

nu sunt disponibile.

Pentru comunicare, puteti utiliza datele de contact inscrise pe "pagina filialei" si nr. telefon

0726.178.349.


Biroul Operativ al Filialei 2 Sector 3

COMUNICAT IMPORTANT(PRELUARE)

vineri, 17 decembrie 2010

Intalnire a juristilor SCMD

In seara zilei de 17.12.2010, la sediul central al SCMD a avut loc intalnirea juristilor SCMD din Bucuresti.
Cu aceasta ocazie s-a constituit nucleul Departamentului juridic al SCMD, sub coordonarea domnului Gl. Lt (r) Pavel Abraham, s-a stabilit juristul de permanenta la sediul central, in persoana dl. Col (r) Pielmus Emilian si s-a decis convocarea pentru data de marti, 21.12.2010, 17.00, a avocatilor SCMD pentru stabilirea obiectivelor, etapelor si mijloacelor de actiune juridica in luna ianuarie 2011.
Solicitam tuturor membrilor din filialele SCMD, avocati si alti specialisti in justitie, sa transmita pana la data sedintei propuneri privind viitoarele actiuni in justitie, coordonate de SCMD.

miercuri, 15 decembrie 2010

ANUNT IMPORTANT!

In perioada 16 - 22.12.2010 inclusiv, intre orele 14:00 - 17:00, va rugam sa va prezentati

la sediul Filialei 2 Sector 3 din Bd.Poligrafiei nr.4 pentru semnarea tabelelor necesare

reprezentarii dumneavoastra in actiunile in justitie initiate de S.C.M.D.

Dupa data de 22.12.2010 nu mai exista posibilitatea de a semna prin filiala, intrucat

tabelele vor fi predate Biroului Operativ al S.C.M.D.

Biroul Operativ al Filialei 2 Sector 3

luni, 13 decembrie 2010

CONVOCARE

Dupa cum am stabilit la ultima intalnire, ne intrunim miercuri, 15.12.2010, orele

17:00, la "Aristocrat Snooker's Club" pentru informare si rezolvarea unor probleme diverse.

Va rog sa va faceti timp pentru intrunire si sa-i anuntati si pe colegii care nu prea

utilizeaza internetul.

Biroul Operativ al Filialei 2 Sector 3

marți, 7 decembrie 2010

CLARIFICARI REFERITOARE LA RECALCULAREA PENSIILOR

Motto : “Ce-i mult strică, ce-i puţin n-ajunge!”

1. Cererea pentru eliberarea unei adeverinţe de venit, înaintată către structurile militare, priveşte perioada în care titularul a fost cadru militar activ pentru care nu are informaţii trecute în cartea sa de muncă. Fiind o informare a titularului cu date de interes personal, această cerere nu implică nici un risc, din contră, se pot verifica datele cuprinse în răspuns pentru a identifica erori sau lipsuri.

2. In situaţia constatării unor nereguli, aveţi posibilitatea de a solicita, o singură dată, corectarea şi/sau completarea adeverinţelor .

3. Adeverinţele trebuie cerute şi de la instituţiile civile, pentru veniturile consemnate în cartea de muncă a fiecăruia, numai în cazul în care veniturile obţinute în acele perioade au fost mai mari decât cele trecute în cartea de muncă.

4. Prin semnarea unei cereri de recalculare a pensiei , rezervistul nu mai poate invoca principiul dreptului câştigat. Adică: dacă ceri singur recalcularea pensiei, înseamnă că eşti de acord cu acest lucru!

5. Ştim că adeverinţa se eliberează în 3 ex: 1 se trimite la rezervist, 1 se trimite la Casa de Pensii şi 1 rămâne la emitent. În aceste condiţii (dacă se va recalcula cuantumul pensiei), Casa de Pensii va recalcula pensia în funcţie de adeverinţa pe care a primit-o pentru fiecare ins în parte, de la unitatea militară emitentă, indiferent de opinia personală a fiecăruia.

6. În cazul existenţei unor adeverinţe obţinute de la instituţii civile, ele se vor ataşa la copia de pe cartea de muncă a fiecăruia: a) Dacă nu s-a primit răspuns de la unitatea militară, se solicită anexarea datelor din viaţa civilă la adeverinţa militară. b) Dacă adeverinţa militară a fost deja eliberată beneficiarului, se trimite scrisoare cu confirmare de primire la Casa de Pensii în care se solicită completarea datelor din cartea de muncă – acest lucru nu echivalează cu cererea de recalculare, care este personală şi expresă.

7. Acolo unde nu vor exista adeverinţe (pentru că nu au fost solicitate de către rezervişti), la recalculare se va avea în vedere venitul mediu brut. Casa de pensii nu face demersuri pentru obţinerea datelor care stau la baza calculării unei pensii, ea doar valorifică datele ce-i sunt comunicate de cei abilitaţi.

8. În cazul în care se va formula cererea de recalculare a pensiei, recomand să se treacă ca ultim alineat: Îmi rezerv dreptul de a acţiona în instanţă, în cazul în care mi se va crea un prejudiciu în raport cu drepturile mele băneşti câştigate anterior”.

9. După 01.01.2011, există posibilitatea ca să se trimită deciziile de pensie recalculate. În funcţie de cuantumul rezultat, veţi aprecia asupra oportunităţii întocmirii şi înaintării contestaţiei, de către fiecare persoană în parte, la unitatea specializată din cadrul fiecărui minister în parte (Comisia de Contestaţii Pensii de pe lângă Casa de Pensii), în termen de 30 zile de la data comunicării deciziei.

10. Contestaţia este o etapă necesară în cazul formulării unei acţiuni în instanţă, pentru a avea şi argumente legate de noul mod de calcul a pensiei, având în vedere posibile omisiuni sau erori. Separat, se formulează acţiunea în instanţă de către fiecare rezervist în parte, în care se vor invoca aspecte generale (principiul neretroactivităţii legii civile, principiul dreptului câştigat, militarii şi magistraţii în acelaşi pilon al schemelor profesionale din Comunitatea Europeană, practică judiciară, etc), dar şi aspecte particulare legate de datele care au stat la baza calculului, inclusiv semnalarea omisiunilor, a informaţiilor eronate, ş.a.

11. Nu se poate apela la instanţa judecătorească internaţională, fără a se parcurge toate etapele la nivel naţional.

12. Detaliile privind aspectele generale ale contestaţiei şi respectiv, ale acţiunilor în instanţă se vor comunica ulterior , cu titlu de recomandare, cu menţiunea că fiecare va opta pentru paşii pe care îi are de urmat.


Biroul Operativ al Filialei 2 Sector 3

sâmbătă, 4 decembrie 2010

Va prezentam extras din postarea de pe blogul SCMD:

"Catre MApN, cerere inregistrata cu nr. 27085/03.12.2010

Catre MAI, cerere inregistrata cu nr. 7412/SRP/03.12.2010

Catre SRI, cerere inregistrata cu nr. 71534/03.12.2010

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE

Comitetul Director

Adresa: Bucuresti, Bd. Poligrafiei, nr. 4, Sector 1, cod postal 013705

E-mail secretariatscmd@yahoo.com Site http://sindicatulcmd.blogspot.com Telefon fix : 0216683467, Mobil : 0725562223, Fax : 0318177371

Cont:BRD, Agentia Carol, RO41BRDE441SV79262374410, Cod fiscal:26096263

Nr. 51/02.12.2010

Catre,

SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII

In atentia: Domnului Director George Cristian MAIOR

Subiect: Sentinta civila nr. 443 din 23.11.2010 a Curtii de Apel Cluj

Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, cu sediul in Bucuresti, Bd. Poligrafiei, nr. 4, Sector 1, reprezentat legal prin dl. Presedinte – col. (rez.) dr. Mircea DOGARU, va aduce la cunostinta ca, prin Sentința civilă nr.443 din 23.11.2010 instanța (Curtea de Apel Cluj) a anulat dispoziţiie art.2 al.2,3,4,6 si 7, art.6 al.1,2 și 4 şi art.10 al.2 din Hotărârea Guvernului nr. 735/2010.

În conformitate cu prevederile art.15 al.4 din Legea nr.554/2004, în urma admiterii acțiunii de fond, măsura suspendării dispuse prin Sentința civilă nr.338 din 28.09.2010 se prelungește de drept până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei.

Efectele celor două sentințe se produc ”erga omnes” și nu doar asupra reclamanților, iar măsurile dispuse de instanță cu privire la H.G. nr.735/2010 se răsfrâng și asupra actelor subsecvente (inclusiv asupra Ordinului nr. M.101/23.08.2010 al ministrului Apararii Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, a Instructiunilor nr. 191/25.08.2010 ale ministrului Administratiei si Internelor si Instructiunilor de aplicare a HG 735/2010 ale Directorului Serviciului Roman de Informatii), în virtutea principiului ”resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis”.

Prin urmare, întreaga răspundere privind recalcularea pensiilor revine, încă de la data pronunțării Sentinței civile nr.338/28.09.2010, organelor de pensii ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii. Nedepunerea de către pensionarii militari a cererilor de recalculare și a documentelor privind veniturile realizate nu mai poate justifica determinarea punctajului mediu anual prin utilizarea salariului mediu brut pe economie.

Neluarea în considerare a celor hotărâte de instanță poate atrage răspunderea penală și civilă a persoanelor vinovate.

Anexam, în fotocopie, minuta Sentinței civile nr.443/23.11.2010 a Curții de Apel Cluj.

Prezenta instiintare a fost trimisa si la :

1. MINISTERUL APARARII NATIONALE

· Domnului ministru Gabriel OPREA

2. MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

· Domnului ministru Constantin Traian IGAS

Cu stima,

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE

PRESEDINTE

Col. (r) dr. DOGARU MIRCEA

miercuri, 1 decembrie 2010

1 DECEMBRIE


De Ziua Nationala a Romaniei, uram tuturor militarilor in activitate, disponibilizati, in rezerva si in retragere si familiilor acestora, multa sanatate, viata lunga, putere de munca si de lupta, rezistenta, intelepciune, luciditate si implinirea tuturor dorintelor!

Dumnezeu sa ne apere tara si pe noi!


Filiala 2 Sector 3